icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

29.11.2021
PODNIKATELSKÁ AKADEMIE
Ve dnech 26. 10., 2. 11. a 9. 11. 2021 uspořádalo Sdružení SPLAV, z.s. ve spolupráci s JA CZECH vzdělávací program PODNIKATELSKÁ AKADEMIE pro žáky druhého stupně základních škol na Rychnovsku aneb „ZAŽIJ PODNIKÁNÍ NA VLASTNÍ KŮŽI“. Tři projektové dny se odehrály v základní škole ve Vamberku, Voděradech a Rokytnici v O. h. Programem prošlo 106 žáků ze základních škol ve Vamberku, Skuhrově n. B., Javornici, Rokytnici v O.h. a Voděradech, zúčastnilo se ho 7 pedagogů a tématy žáky provedlo 8 mentorů. Jsme nadšení, že máme v našem regionu základní školy podporující své žáky v podnikavosti a podnikání a snaží se jim více otevřít možnosti a prohloubit jejich vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, na které se JA Czech primárně zaměřuje. Třetí projektový den se připojila pěti členná odborná porota složená z osobností regionu, v čele se starostou města Rokytnice v O. h. panem Bc. Petrem Hudouskem, která hodnotila žákovské nápady na podnikání, tzv. Innovation Camp. Zadání znělo“ Vymyslete INOVATIVNÍ A KREATIVNÍ podnikání v oboru, který je vám blízký. Využijte všechny znalosti a dovednosti z předchozích 2 školení Podnikatelské akademie“.
26.11.2021
PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA PODPORU VÝZKUMU
Královéhradecký kraj realizuje projekt Smart Akcelerátor II. Jednou z jeho aktivit je poskytování tzv. asistenčních voucherů v rámci jejich dotačního programu. Dotační program má za cíl podpořit přípravu (nikoliv realizaci) strategických projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Více informací o programu najdete na stránkách kraje: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/asistencni-vouchery/asistencni-vouchery-kralovehradeckeho-kraje-325249
24.11.2021
PR PRV - 5. VÝZVA
Aktualizovaný seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci PR PRV je pod odkazem níže. V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.
23.11.2021
VE VÝZVĚ NA VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU PROBĚHLO HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Rozhodnutím výběrové komise byl ukončen výběr projektů, které získají finanční podporu z první grantové výzvy Moderní útočiště ve veřejném prostoru. Grant připravily a výzvu společně vyhlásily MAS Sdružení SPLAV a firma Škoda AUTO pro zájemce z území MAS. Z podaných žádostí vybrala výběrová komise složená ze zástupců obou vyhlašovatelů k podpoře 4 projekty. Po ukončení administrativní přípravy budou finanční prostředky na realizaci projektů předány žadatelům prostřednictvím Sdružení SPLAV. Nejzazší termín ukončení projektů a splnění všech podmínek výzvy je 31.12.2022. Těšíme se na tato i další nová zázemí pro setkávání obyvatel Rychnovska.
10.11.2021
3. ROČNÍK OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Na podzim 2021 proběhly dvě kola 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, Dobrušsku a Kostelecku. Otázky a úkoly řešili žáci ve tříčlenných družstvech. 1. kolo třídní proběhlo 6.října 2021 online jako znalostní test na PC na 25 min složený z 50 otázek s možnostmi a,b,c týkajících se historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Nejlepších 10 družstev postoupilo do druhého, regionálního kola. 2. kolo regionální proběhlo ve středu 3. listopadu 2021 od 9 h do 13 h ve velkém sále Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou jako zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Poté žáci představili před porotou volitelnou formou téma, které si připravili. Na výběr měli oblíbené místo, osobnost regionu nebo jak chránit přírodu. Zvítězila děvčata s názvem družstva Čmeláčci z Gymnázia F.M. Pelcla v Rychnově n. Kn. Odtud byli také loňští vítězové a žáci s umístěním tentokrát na třetím místě, chlapci z družstva Nepříliš originální název. Na druhém místě se umístili chlapci ze základní školy v Rokytnici v O.h. s názvem družstva Intenzo. Finále zpestřila dvě taneční vystoupení žáků Domu dětí a mládeže v Rychnově n. Kn. z tanečního klubu RK CRAZY a POJKY.
10.11.2021
ARTETERAPIE S VÍLOU ELIŠKOU
Celkem 629 dětí z 18 mateřských škol na Rychnovsku si užilo v průběhu, září, října a listopadu 2021 Arteterapii s Vílou Eliškou. Mateřská škola se tak vždy na chvíli proměnila v netradiční výtvarný ateliér a děti se zapojily do společných malířských aktivit. S vílou poznávaly kouzla barev, zažívaly dobrodružství nepoznaného, prostřednictvím barev vyjadřovaly svoje pocity. Objevovaly různé malířské techniky, netradiční výtvarné nástroje, rozvíjely svoji fantazii, ale hlavně se učily naslouchat kamarádům a respektovat se navzájem. Odměnou jim jsou společně vytvořená umělecká díla, která jsou vystavená často v prostorech MŠ.
08.11.2021
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MAS SDRUŽENÍ SPLAV
Zveme Vás na zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, které se uskuteční dne 23. listopadu 2021 od 16:00 hod. v kulturním domě v Solnici. Součástí programu Valné hromady bude i předvánoční posezení.
27.10.2021
DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉ- HRADECKÉHO KRAJE NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil nový dotační program na podporu lokální ekonomiky. Je prioritně určený pro žadatele z řad držitelů certifikátu regionální produkt, regionální potravina a subjektů zapojených do kampaně Regiony sobě. Žádosti o podporu můžete podávat od 09.12.2021 do 17.01.2022.
25.10.2021
ENKLÁVY ŽIVOTA - EXPEDICE DO POLSKÝCH PRALESŮ
Ve dnech 17. - 23. 10. jsme se se skupinou mladých lesních aktivistů z České Republiky, Polska a Estonska vypravili do Bělověžského pralesa a okolí. Lesní workshop zorganizoval Polský Ekologický klub Gliwice v rámci našeho společného projektu z programu ERASMUS+ Enklávy života. Setkali jsme se s řadou polských odborníků na environmentální a lesní tématiku, nachodili desítky kilometrů v terénu a viděli tu nejpůvodnější lesní divočinu, která je v Evropě ještě k mání. Projekt Enklávy života je teprve v polovině a nás čekají ještě čtyři podobné mezinárodní akce a řada skvělých lesních aktivit u nás. Budeme rádi, když se přidáte!
20.10.2021
GRANTOVÝ PROGRAM NA VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU KONČÍ JIŽ 31.10.2021
Místní akční skupina Sdružení SPLAV připravila ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO grantový program s názvem Moderní útočiště ve veřejném prostoru. Žádosti můžete podávat do konce října na adresu Sdružení SPLAV. Jedná se o pilotní výzvu programu, v případě zájmu veřejnosti o toto téma a typ podpory bude program pokračovat i v dalších letech.
23.09.2021
ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ SPLAV MÍŘÍ DO GRUZIE
Na další zahraniční misi, tentokrát do Gruzie, vyráží v pátek 24.9.2021 skupina mládeže z území naší MAS. V rámci pobytu v gruzínském městě Mestia a okolí se čeští účastníci spolu s vrstevníky z Gruzie, Ukrajiny, Maďarska, Polska a Slovenska zapojí do obnovy pěších turistických stezek v této horské oblasti a pomohou s překlady textů k místním pamětihodnostem do národních jazyků. Na programu jsou i besedy ve školách, prezentace kulturních tradic zúčastněných zemí, ukázky písní, tanců i kulinářských specialit. Pobyt navazuje na předcházející setkání v užhorodské oblasti na Ukrajině a koná se v rámci projektu CAUCACO (Kavkazská spolupráce), který získal finanční podporu z programu Visegrad Fund. Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na zážitky!
08.09.2021
SRDEČNĚ ZVEME ŽÁKY NA 3. ROČNÍK OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Na podzim 2021 připravujeme již třetí ročník Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku. Nad třetí Olympiádou, která bude opět dvoukolová, převzal záštitu Mgr. Martin Červíček, brig. gen v.v., hejtman Královéhradeckého kraje. 1. kolo třídní proběhne ve středu 6.října 2021 online. Bude to opět znalostní test na PC v podobě 50 otázek (možnosti a,b,c) týkajících se historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Nejlepších 10 družstev postoupí do druhého, regionálního kola, které proběhne ve středu 3. listopadu 2021 od 9h ve velkém sále Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou, Panská 1492. Soutěžící čeká zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu a zpracování vybraného tématu, které žáci představí volitelnou formou. V odborné komisi opět zasednou PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov, Ing. David Rešl – vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce, PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, pedagog, Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. Více zde:
31.08.2021
ZÁSTUPKYNĚ SDRUŽENÍ SPLAV SE ZÚČASTNILY KONFERENCE V ARMÉNII
Ve dnech 23.- 28.8. se v arménském městě Byurakan konala mezinárodní konference na téma ekoagroturismus. V rámci projektu "Sharing experiences in ECO-AGROTURISM" podpořeného Visegrad Fund se jí vedle přednášejících z Polska, Maďarska a Slovenska zúčastnily i zástupkyně Sdružení SPLAV, z.s. Kateřina Holmová a Martina Kosová. V rámci svých prezentací seznámily účastníky konference s postupy regionálního značení výrobků a služeb v ČR ("Local Branding in Czech Republic") a procesem revitalizace obce Neratov ("Neratov-the Way to Recovery"). Obě prezentace vzbudily zájem účastníků o podporu místního rozvoje v České republice a doufáme, že budou podnětem k další spolupráci mezi Sdružením SPLAV, z.s. a některou ze vznikajících arménských místních akčních skupin. Další částí projektu je podpora rozvoje agroturistiky v Arménii formou propagace venkovských oblastí Arménie ve visegrádských zemích. Pro ten účel byla natočena videoprezentace, která je s českým překladem zveřejněna na stránkách k projektu a na FB Sdružení SPLAV
30.08.2021
KONFERENCE ZAHRADNÍ TERAPIE 16. - 17. 9.
Srdečně vás zveme na Konferenci zahradní terapie, kterou pořádáme ve spolupráci s Asociací zahradní terapie ve dnech 16. a 17. 9. na zámku v Potštejně a na zahradě Dobromysl v Záměli. Přednášky hostů a odborníků z celé ČR, kteří v oboru působí budou doplněny praktickými workshopy a ukázkami zahradní terapie. Přijďte se inspirovat, seznámit a podpořit naše aktivity! Těšíme se na vas! Registrujte se pomocí linku na pozvánce nebo pište na email kristina@sdruzenisplav.cz.
12.08.2021
SCLLD MAS SDRUŽENÍ SPLAV PRO OBDOBÍ 2022-27 JE SCHVÁLENA
Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo zapojení místní akční skupiny Sdružení SPLAV do komunitně vedeného místního rozvoje i v následujících 6 letech a odsouhlasilo i jeho strategický plán pro využití dotačních prostředků. Pro obce, podnikatele i neziskové organizace se tak otevírá cesta k dotačním prostředkům Evropské unie určeným pro rozvoj venkova i v následujících letech. Pro každý z tematických operačních programů (IROP, PRV, OPTAK, OPZ+, OPŽP) bude v následujících měsících MAS zpracovávat podrobný akční plán, na jaké záměry, v jaké výši a v jakém roce bude dotační prostředky potřebovat. Plánujete-li investovat do rozvoje vaší obce, podniku či aktivit, dejte nám o tom vědět, budoucí dotační prostředky budou vhodné třeba právě pro vás!
31.05.2021
PŘIPRAVUJEME POSLEDNÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
Poslední výzvy Integrovaného regionálního operačního programu ve Sdružení SPLAV jsou plánovány na červenec až září 2021. Otevřena budou opatření Bezpečná a ekologická doprava a Sociální služby a komunity-investice. Celková alokace obou výzev je cca 4 200 tis. Kč. Zájemci hlaste se nám!
31.05.2021
ÚSPĚCH V PROGRAMU ERASMUS
Sdružení SPLAV slaví další úspěch v programu ERASMUS! Náš společný projekt s šesti evropskými partnerskými organizacemi s názvem NICOLE (New Initiatives and CO-operation for Local Economies) byl přijat a my začínáme s jeho realizací. Projekt je zaměřen na pomoc obcím v plánování aktivit a Sdružení SPLAV bylo partnery pověřeno zpracováním posloupnosti doporučených kroků vedoucích k objektivnímu a přínosnému rozhodnutí. Součástí tohoto úkolu je i mapování dobré a špatné praxe v partnerských zemích. Se zajímavými skutečnostmi vás budeme průběžně informovat.
31.05.2021
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Zveme všechny členy i příznivce Sdružení SPLAV na zasedání valné hromady, které se koná ve čtvrtek 10.6. 2021 od 15.00 v prostorách Zahrady Dobromysl v Záměli. Na programu budou informace o aktuálních aktivitách MAS, diskuze o dalších plánech i představení nových zájemců o členství. Jsme rádi, že nám situace umožňuje se po třičtvrtě roce zase osobně sejít a těšíme se na vás!
31.05.2021
REGIONÁLNÍ IDENTITA
Dětem a mládeži chybí pozitivní vzory a informace o místních osobnostech. Pokud existují, vztahují se především k historickým osobnostem a událostem. Přitom představování soudobých vzorů a upozorňování na úspěchy, hrdinství, nezištnou pomoc a další pozitivní činy našich vrstevníků jsou velmi důležité. Připravili jsme proto sérii krátkých filmových medailonků, v kterých vám nabízíme možnost seznámit se osobnostmi regionu a pochopit tradice Rychnovska. Rádi bychom vám představili Miroslavu Šustrovou, krajkářku, Jiřího Šulce, fotografa Orlický hor a Mgr. Jiřího Macha, historika a spisovatele.
13.04.2021
ENKLÁVY ŽIVOTA - PRÁCE V TERÉNU
O lese se bavíme, les si plánujeme, hledáme lesní experty, kteří se odváží k aktivistickému činu, píšeme a přemýšlíme.... a také jsme se v březnu vypravili ven do lesa u Vršovky a do tání předjarního poprašku sněhu vyrazili se sekerou, sazenicemi a svačinou.... V dubnu jsme se zase pustili do lesního aktivismu v lese skanzenu Villa Nova Uhřínov. A jsme rádi, že v tom nejsme sami!
25.03.2021
PR IROP - POSLEDNÍ VÝZVY V ROCE 2021
Předáním projektů k závěrečnému ověření způsobilosti bylo na půdě MAS ukončeno hodnocení žádostí přijatých do 22.-25. výzvy IROP. Poslední kolo výzev IROP v programovém období 2016-22 je plánováno na srpen 2021. O vyhlašovaných opatřeních bude rozhodnuto na příštím zasedání Programového výboru Sdružení SPLAV, z.s.
23.03.2021
PR PRV - 5. VÝZVA - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
Dne 17. 3. byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 5. výzvy MAS Sdružení SPLAV. Otevřeno bylo pět fichí, do kterých bylo přijato celkem rekordních 48 žádostí, z toho: F9 Zemědělské podniky - 19 ŽOD, F10 Zemědělské produkty - 1 ŽOD, F12 Nezemědělské podnikání - 10 ŽOD, F14 Technika pro lesní hospodářství - 2 ŽOD a F26 Obnova venkovských obcí - 16 ŽOD. Seznam přijatých žádostí je zde:
12.03.2021
STRATEGIE MAS 2021 - 27
Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV pro období 2021-27 byla schválena Valnou hromadou MAS hlasováním per-rollam ve dnech 9.- 11.3.2020 a je připravena k podání na MMR. Souběžně pokračují práce na implementačním a akčním plánu pro příští období. Přivítáme zájemce o rozvoj obcí, sociální problematiku, environmentátní problematiku, vzdělávání a podnikání k zapojení do zpracovatelských týmů.
09.03.2021
MEDIÁLNÍ WORKSHOPY PRO ŽÁKY
Sérii jarních online workshopů zaměřených na práci s médii jsme v MAP připravili pro žáky 2. stupně ZŠ. Na setkáních s mladými lektory z Faketicky.cz se žáci dozví, jak se liší názor od faktu. Co znamená kriticky přemýšlet. Jak nedat šanci dezinformátorům, jak co nejlépe ověřovat informace a kde hledat věrohodné informační zdroje. A také, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích a internetu. Děkujeme školám, které tuto nabídku využily!
07.03.2021
MAS PROSTŘEDNICTVÍM OPŽP PODPORUJÍ VÝSADBY STROMŮ
Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji od r. 2017 podpořily 30 projektů za více než 30 mil. Kč zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech a obcích. S radostí můžeme konstatovat, že Sdružení SPLAV patří mezi ty MAS, které poskytly dotace jak na výsadby ve volné krajině, tak i v sídlech.
14.02.2021
50 LET CHKO ORLICKÉ HORY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Zveme vás na výstavu nejlepších fotografií dětí a mládeže, kterou jsme na podzim 2021 vyhlásili k příležitosti výročí 50. let CHKO Orlické hory. Výstavu na téme ´Barvy a nálady podzimu´ najdete u vstupu do Základní školy a mateřské školy Javornice. Všechny soutěžní fotografie jsou zde:
29.01.2021
V ÚNORU ZAČNE DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Královéhradecký kraj otevírá příjem žádostí do dalšího kola výzvy tzv. Kotlíkových dotací. Žádosti je možné podávat od středy 24. 2. 2021. Více informací najdete na adrese http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz.
26.01.2021
PR IROP - UZAVŘENY 4 VÝZVY
K 24.1. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 4 vyhlášených výzev IROP. Byly podány celkem 4 žádosti, do každé výzvy po jedné, přehled podaných žádostí je v příloze na konci článku. Hodnocení žádostí bylo zahájeno kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, vzhledem k malému počtu žádostí předpokládáme ukončení celkového hodnocení na půdě MAS a předání žádostí na Centrum pro regionální rozvoj před koncem února. Pro další kolo výzev IROP je připravena částka více než 3 mil. Kč. Budeme rádi, když s námi budete vaše záměry konzultovat co nejdříve, abychom vhodně stanovili termín i téma příštího kola výzev.
15.01.2021
iSophi EDUCATION
Pořídili jsme pro vás, pedagogy v mateřských školách, nástroj pro diagnostiku školní zralosti pro děti ve věku 5-7 let iSophi EDUCATION. Zahrnuje diagnostiku klíčových rozumových oblastí, umožňuje efektivně zacílit další rozvoj dítěte a usnadňuje komunikaci s rodiči. Pro zapůjčení zdarma nás kontaktujte emailem vendula@sdruzenisplav.cz. Více informací zde:
30.11.2020
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Otevření dalšího kola výzev IROP se blíží! 14.12.2020 bude otevřen příjem žádostí do opatření "Bezpečná a ekologická doprava", "Řešení krizových situací", "Sociální služby a komunity-investice" a "Výchova a vzdělávání-investice". Příjem žádostí bude probíhat cestou systému ISKP14+ do 24.1.2021. Školení pro žadatele se uskuteční dne 17.12. 2020 od 9.00 v kanceláři MAS, případně individuálně po dohodě s Kateřinou Holmovou na tel. 732 578 889. Bližší podrobnosti k výzvám včetně hodnotících kritérií a podmínek získání dotace najdete zde:
12.11.2020
17. LISTOPAD NA RYCHNOVSKU
Blíží se 17. listopad, státní svátek, který všichni slavíme. Připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii (1989) a také Mezinárodní den studenstva (1939). I my bychom si rádi s vámi a vašimi žáky připomněli, jak probíhala Sametová revoluce a loňské oslavy 30 let výročí svobody u nás na Rychnovsku. Připravili jsme ve spolupráci s videostudiem D-Credit CZ s.r.o. 10 krátkých videí, které chronologicky za sebou připomínají a popisují průběh Sametové revoluce na Rychnovsku. Na události kolem 17. listopadu 1989 na Rychnovsku vzpomínají přímí účastníci revoluce, tehdejší aktivisté a někteří členové Občanského fóra. Odkazy na jednotlivá videa naleznete zde:
02.11.2020
ZAHRADA V ZÁMĚLI - CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Před rokem se začala psát historie Zahrady Dobromysl v Záměli - 1. 11. 2019. K ročnímu výročí založení jsme získali certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA! Velice nás to potěšilo, protože to je skvělé ohodnocení naší práce. Možná se ptáte, co zvláštního musí přírodní zahrada splňovat?
01.11.2020
PROJEKT ENKLÁVY ŽIVOTA
Je vám blízké téma lesa? Zajímá vás, jak vytvořit sobě, svému okolí, rostlinám a živočichům pestré životní prostředí? Máte lesní pozemek a nevíte, co s ním? Nebo les nemáte a toužíte po svém vlastním kousku přírody? Jste odborník a máte chuť vyzkoušet své znalosti v praxi? Jste student se zájmem o přírodu? Přidejte se k nám. Přesně v takové formě a rozsahu, který vám bude vyhovovat. Sdružení SPLAV začíná s realizací úžasného projektu, který má krásný název Enklávy života. Enklávy života chceme zkoumat a vytvářet a především bychom rádi inspirovali, co nejvíce majitelů půdy a ukázali jim, jak na to. Krok za krokem. A nejsme sami - kromě našeho skvělého týmu máme zkušené partnery z Estonska a Polska a čekají nás společné akce a setkání. Tak pojďme společně na to!
31.08.2020
PŘIPRAVUJEME SE NA DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU
S potěšením oznamujeme, že MAS Sdružení SPLAV prošla kontrolou standardizace a byla i pro období 2021-27 schválena jako vhodný administrátor operačních programů Evropské unie na území 31 obcí Rychnovska. S o to větší zodpovědností pokračujeme v práci na nové strategii komunitně vedeného místního rozvoje a prosíme vás o pomoc! Navštivte nás s vašimi nápady, přijďte besedovat (pozvánka v příloze), odpovězte na naše otázky (viz zpráva z 12.8.). Uvítáme názory lidí starších i mladších, na Rychnovsku bydlících, pracujících či jen projíždějících, názory kritické, pochvalné, doporučující, promyšlené i impulzívní. Proč? Protože: HOSPODÁŘSKÁ STABILITA RYCHNOVSKA JE PŘÍLEŽITOSTÍ K NACHÁZENÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH HODNOT A JEJICH SDÍLENÍ. Tak se do toho dejme!
17.08.2020
MOŽNOST VYUŽITÍ DOTACE NA VÝSADBY STROMŮ
Chtěli bychom vás upozornit, že do dubna 2021 je otevřená výzva SFŽP 9/2019 „Výsadba stromů" s volnou alokací téměř 90 000 000 Kč. Výše dotace: až 100 %, maximálně 250 000 Kč/ 1 žádost. Žadateli mohou být všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu. Vytvoření žádosti je velmi jednoduché, takže se vyplatí žádat i na menší výsadby. S příp. dotazy je možné se obracet na SFŽP ČR.
02.07.2020
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Rádi bychom vás pozvali na 4 velmi zajímavé expedice nejen po okolních památkách s Bohumírem Dragounem, našim předním odborníkem na historii a archeologem. Více zde:
01.07.2020
VYBRANÉ ŽÁDOSTI DO 4. VÝZVY PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných žádostí 4. výzvy PR PRV MAS Sdružení SPLAV: