icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

22.05.2019
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Rádi bychom informovali zájemce o dotaci z Programového rámce IROP, opatření Bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání, Sociální podnikání-investice a Kulturní dědictví, že vyhlášení výzev je připraveno na 3. 7. 2019. Příjem žádostí bude probíhat do 9. 9. 2019. Avíza výzev najdete zde:
15.05.2019
PR PRV - VYBRANÉ ŽÁDOSTI
V rámci 3. výzvy Programového rámce Programu rozvoje venkova byly vybrány k financování tyto žádosti o dotaci:
13.05.2019
SETKÁNÍ SPOLKŮ
Srdečně zveme neziskové organizace z Rychnovska na setkání k informacím o možnosti získání finanční podpory na téma ´Zvyšování kvality neformálního vzdělávání´. Vedete děti v zájmovém vzdělávání v některém z témat jako společenský a demokratický rozvoj, environmentální a kulturní aktivity, řemeslné nebo technické gramotnosti? Zajímá vás, jak získat finanční prostředky na vaši činnost s dětmi a mladými a na její další rozvoj? Máte zájem zdarma vzdělávat své pracovníky a umožnit jim získání dalších zkušeností? Chcete rozvíjet vámi organizované projektové dny, kluby, zkoušet nové metody? Nabízíme vám příležitost získat finanční podporu k podpoře těchto aktivit ve společném tříletém projektu s velmi zjednodušenou administrací!
10.05.2019
IROP - DVĚ VÝZVY UZAVŘENY
4.5. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci z Programového rámce IROP, opatření Pořizování dokumentů územního rozvoje a Řešení krizových situací. Celkem byly do obou výzev přijaty 4 žádosti (3+1), jejich kontrola a hodnocení proběhne během května až června podle závazných kritérií, které jsou přiloženy u jednotlivých opatření zde.
16.04.2019
IROP - VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-INVESTICE PRODLOUŽENA!
Upozorňujeme zájemce o dotaci z 11.výzvy MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice III., že lhůta pro příjem žádostí byla prodloužena do 28.5.2019.
14.03.2019
OPŽP - VYHLÁŠENY NOVÉ VÝZVY
Dne 14.3.2019 byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci OP Životní prostředí. Jedná se o Realizace prvků ÚSES s termínem ukončení výzvy 9.9.2019, Protierozní opatření (termín ukončení 10.6.2019) a Realizace sídelní zeleně, kam mohou žadatelé zasílat své projekty do 30.9.2019. Již nyní s námi můžete konzultovat Vaše případné záměry. Informace k uvedeným opatřením Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775 381 475) a Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz, 604 201 113). Zároveň Vás zveme na školení pro žadatele, které se uskuteční 17.4.2019 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV.
11.03.2019
SPOLUPRACUJEME - SPOLU SE SPLAVEM
9.4.2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka k projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem´. 23.4.2019 bude zahájen třetí běh motivačního programu. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili. Skládat se bude z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Kontakt: PharmDr. Ilona Mikušová, 777 813 837, ilona@sdruzenisplav.cz
28.01.2019
VÝZVY V ROCE 2019
V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje připravuje Sdružení SPLAV pro rok 2019 následující dotační výzvy: Ekologická a bezpečná doprava Řešení krizových situací Sociální služby a komunity-investice Výchova a vzdělávání-investice Kulturní dědictví Územní rozvoj Zemědělské podniky Zemědělské produkty Infrastruktura v lesích Nezemědělské podnikání Krátké řetězce Prorodinná opatření Sociální služby a komunity-neinvestice Realizace ÚSES Protierozní opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Celkový objem finančních prostředků je cca 35 mil. Kč. Výzvy budou vyhlašovány v tematických skupinách od února 2019. Vyzýváme zájemce o získání finanční podpory z těchto výzev, aby své projekty konzultovali s pracovníky Sdružení SPLAV, z.s. v dostatečném předstihu, aby podmínky a harmonogram výzev co nejvíce odpovídaly potřebám žadatelů. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz., 732 578 889
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.