icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

16.06.2021
PROBĚHLO SETKÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS
Dne 10.6. 2021 proběhlo v prostorách naší terapeutické zahrady Dobromysl v Záměli setkání valné hromady Sdružení SPLAV. Sešli jsme se osobně přesně rok od posledního setkání v počtu více než 30 členů a většiny zaměstnanců MAS, a tak povídání nebralo konce. Stihli jsme ale i udělat vše důležité, co bylo potřeba - schválit účetní závěrku, zvolit výběrovou komisi na další období, přijmout nové členy i předat všechny aktuální informace k činnosti MAS a projít se kvetoucí zahradou. Jsme rádi, že jsme se sešli, že pršelo jen trochu, že guláš i koláče byly výborné a že se všem u nás líbilo. Děkujeme a těšíme se na příští, zářijové setkání!
01.06.2021
STRATEGIE MAS 2021-27 PODÁNA NA MMR
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Sdružení SPLAV na období 2021-27 byla spolu s žádostí o její schválení podána na MMR dne 1.6.2021. Doufáme, že její posuzování proběhne bez komplikací a co nejrychleji a my se budeme moci těšit, že i v dalších letech budeme do našeho území přinášet finanční prostředky na podporu přínosných projektů. Koncepční část SCLLD včetně příloh je zveřejněna zde:
31.05.2021
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Zveme vás na dlouho plánovanou expedici za polskou historií a památkami s Bohumírem Dragounem, našim předním historikem a archeologem. Navštívíme velmi zajímavá místa: Henryków – klášter, Ziebice (Minstrberk) - městské památky, Otmuchów - zámek a památky, Strebrna Gora. Nástupní místo: 6:00 Rychnov n. Kn., autobusová zastávka - železniční stanice; 6:15 Solnice, autobusová zastávka Solnice, náměstí. Příjezd: cca 20:00. Cena: 400 Kč,- na číslo účtu 1246275359/0800 a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Informace a přihlášky: Vendula Fečková, e-mail: vendula@sdruzenisplav.cz, tel. 777 227 492.
31.05.2021
PŘIPRAVUJEME POSLEDNÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
Poslední výzvy Integrovaného regionálního operačního programu ve Sdružení SPLAV jsou plánovány na červenec až září 2021. Otevřena budou opatření Bezpečná a ekologická doprava a Sociální služby a komunity-investice. Celková alokace obou výzev je cca 4 200 tis. Kč. Zájemci hlaste se nám!
31.05.2021
BLÍŽÍ SE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o dotaci přijatých v rámci 5.výzvy Programu venkova ve Sdružení SPLAV se chýlí ke konci. Zasedání výběrové komise k věcnému hodnocení projektů je naplánováno na 15.a 16.6. O výsledcích hodnocení i o dalších výzvách PRV vás budeme informovat.
31.05.2021
ÚSPĚCH V PROGRAMU ERASMUS
Sdružení SPLAV slaví další úspěch v programu ERASMUS! Náš společný projekt s šesti evropskými partnerskými organizacemi s názvem NICOLE (New Initiatives and CO-operation for Local Economies) byl přijat a my začínáme s jeho realizací. Projekt je zaměřen na pomoc obcím v plánování aktivit a Sdružení SPLAV bylo partnery pověřeno zpracováním posloupnosti doporučených kroků vedoucích k objektivnímu a přínosnému rozhodnutí. Součástí tohoto úkolu je i mapování dobré a špatné praxe v partnerských zemích. Se zajímavými skutečnostmi vás budeme průběžně informovat.
31.05.2021
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Zveme všechny členy i příznivce Sdružení SPLAV na zasedání valné hromady, které se koná ve čtvrtek 10.6. 2021 od 15.00 v prostorách Zahrady Dobromysl v Záměli. Na programu budou informace o aktuálních aktivitách MAS, diskuze o dalších plánech i představení nových zájemců o členství. Jsme rádi, že nám situace umožňuje se po třičtvrtě roce zase osobně sejít a těšíme se na vás!
31.05.2021
REGIONÁLNÍ IDENTITA
Dětem a mládeži chybí pozitivní vzory a informace o místních osobnostech. Pokud existují, vztahují se především k historickým osobnostem a událostem. Přitom představování soudobých vzorů a upozorňování na úspěchy, hrdinství, nezištnou pomoc a další pozitivní činy našich vrstevníků jsou velmi důležité. Připravili jsme proto sérii krátkých filmových medailonků, v kterých vám nabízíme možnost seznámit se osobnostmi regionu a pochopit tradice Rychnovska. Rádi bychom vám představili Miroslavu Šustrovou, krajkářku, Jiřího Šulce, fotografa Orlický hor a Mgr. Jiřího Macha, historika a spisovatele.
13.04.2021
ENKLÁVY ŽIVOTA - PRÁCE V TERÉNU
O lese se bavíme, les si plánujeme, hledáme lesní experty, kteří se odváží k aktivistickému činu, píšeme a přemýšlíme.... a také jsme se v březnu vypravili ven do lesa u Vršovky a do tání předjarního poprašku sněhu vyrazili se sekerou, sazenicemi a svačinou.... V dubnu jsme se zase pustili do lesního aktivismu v lese skanzenu Villa Nova Uhřínov. A jsme rádi, že v tom nejsme sami!
25.03.2021
PR IROP - POSLEDNÍ VÝZVY V ROCE 2021
Předáním projektů k závěrečnému ověření způsobilosti bylo na půdě MAS ukončeno hodnocení žádostí přijatých do 22.-25. výzvy IROP. Poslední kolo výzev IROP v programovém období 2016-22 je plánováno na srpen 2021. O vyhlašovaných opatřeních bude rozhodnuto na příštím zasedání Programového výboru Sdružení SPLAV, z.s.
23.03.2021
PR PRV - 5. VÝZVA - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
Dne 17. 3. byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 5. výzvy MAS Sdružení SPLAV. Otevřeno bylo pět fichí, do kterých bylo přijato celkem rekordních 48 žádostí, z toho: F9 Zemědělské podniky - 19 ŽOD, F10 Zemědělské produkty - 1 ŽOD, F12 Nezemědělské podnikání - 10 ŽOD, F14 Technika pro lesní hospodářství - 2 ŽOD a F26 Obnova venkovských obcí - 16 ŽOD. Seznam přijatých žádostí je zde:
12.03.2021
STRATEGIE MAS 2021 - 27
Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV pro období 2021-27 byla schválena Valnou hromadou MAS hlasováním per-rollam ve dnech 9.- 11.3.2020 a je připravena k podání na MMR. Souběžně pokračují práce na implementačním a akčním plánu pro příští období. Přivítáme zájemce o rozvoj obcí, sociální problematiku, environmentátní problematiku, vzdělávání a podnikání k zapojení do zpracovatelských týmů.
09.03.2021
MEDIÁLNÍ WORKSHOPY PRO ŽÁKY
Sérii jarních online workshopů zaměřených na práci s médii jsme v MAP připravili pro žáky 2. stupně ZŠ. Na setkáních s mladými lektory z Faketicky.cz se žáci dozví, jak se liší názor od faktu. Co znamená kriticky přemýšlet. Jak nedat šanci dezinformátorům, jak co nejlépe ověřovat informace a kde hledat věrohodné informační zdroje. A také, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích a internetu. Děkujeme školám, které tuto nabídku využily!
07.03.2021
MAS PROSTŘEDNICTVÍM OPŽP PODPORUJÍ VÝSADBY STROMŮ
Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji od r. 2017 podpořily 30 projektů za více než 30 mil. Kč zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech a obcích. S radostí můžeme konstatovat, že Sdružení SPLAV patří mezi ty MAS, které poskytly dotace jak na výsadby ve volné krajině, tak i v sídlech.
14.02.2021
50 LET CHKO ORLICKÉ HORY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Zveme vás na výstavu nejlepších fotografií dětí a mládeže, kterou jsme na podzim 2021 vyhlásili k příležitosti výročí 50. let CHKO Orlické hory. Výstavu na téme ´Barvy a nálady podzimu´ najdete u vstupu do Základní školy a mateřské školy Javornice. Všechny soutěžní fotografie jsou zde:
05.02.2021
SRDEČNĚ ZVEME ŽÁKY NA 2. ROČNÍK OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ - BŘEZEN ONLINE
První kolo Olympiády proběhne 1. - 5. 3. 2021 přímo ve třídách, písemnou formou; pokud to nepůjde, připravíme test pro žáky online. Finále bude ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 9h jako celodenní akce, proběhne online a dvoukolově. Nejprve budou žáci v tříčlenných družstvech odpovídat na otázky typu TV pořadu Riskuj a poté budou prezentovat práci, kterou připraví předem a bude na témata týkající se ´našich lesů´. Srdečně na finále Olympiády zveme všechny, protože ji budeme přenášet na internet. Můžete fandit, nebo jen poslouchat a sami si s žáky zkusit nanečisto zasoutěžit. Soutěžící žáci se budou připojovat z vaší školy a třídy, porota bude vysílat pohromadě i s moderátorem Honzou Duškem. Členy poroty budou opět: PhDr.Bohumír Dragoun- archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov, Ing.David Rešl - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory, Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a bývalý ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce, PaedDr.Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje a Bc.Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h.. Pro finalisty máme připravené krásné ceny. Více informací zde:
29.01.2021
V ÚNORU ZAČNE DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Královéhradecký kraj otevírá příjem žádostí do dalšího kola výzvy tzv. Kotlíkových dotací. Žádosti je možné podávat od středy 24. 2. 2021. Více informací najdete na adrese http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz.
26.01.2021
PR IROP - UZAVŘENY 4 VÝZVY
K 24.1. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 4 vyhlášených výzev IROP. Byly podány celkem 4 žádosti, do každé výzvy po jedné, přehled podaných žádostí je v příloze na konci článku. Hodnocení žádostí bylo zahájeno kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, vzhledem k malému počtu žádostí předpokládáme ukončení celkového hodnocení na půdě MAS a předání žádostí na Centrum pro regionální rozvoj před koncem února. Pro další kolo výzev IROP je připravena částka více než 3 mil. Kč. Budeme rádi, když s námi budete vaše záměry konzultovat co nejdříve, abychom vhodně stanovili termín i téma příštího kola výzev.
25.01.2021
ENKLÁVY ŽIVOTA
Co kdybychom byli i pro Vás zajímaví? Aspoň to zkuste, i když se nevidíte jako aktivisti! Pojďte s námi do mezinárodního ekologicky laděného projektu Enklávy života:)
15.01.2021
iSophi EDUCATION
Pořídili jsme pro vás, pedagogy v mateřských školách, nástroj pro diagnostiku školní zralosti pro děti ve věku 5-7 let iSophi EDUCATION. Zahrnuje diagnostiku klíčových rozumových oblastí, umožňuje efektivně zacílit další rozvoj dítěte a usnadňuje komunikaci s rodiči. Pro zapůjčení zdarma nás kontaktujte emailem vendula@sdruzenisplav.cz. Více informací zde:
30.11.2020
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Otevření dalšího kola výzev IROP se blíží! 14.12.2020 bude otevřen příjem žádostí do opatření "Bezpečná a ekologická doprava", "Řešení krizových situací", "Sociální služby a komunity-investice" a "Výchova a vzdělávání-investice". Příjem žádostí bude probíhat cestou systému ISKP14+ do 24.1.2021. Školení pro žadatele se uskuteční dne 17.12. 2020 od 9.00 v kanceláři MAS, případně individuálně po dohodě s Kateřinou Holmovou na tel. 732 578 889. Bližší podrobnosti k výzvám včetně hodnotících kritérií a podmínek získání dotace najdete zde:
12.11.2020
17. LISTOPAD NA RYCHNOVSKU
Blíží se 17. listopad, státní svátek, který všichni slavíme. Připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii (1989) a také Mezinárodní den studenstva (1939). I my bychom si rádi s vámi a vašimi žáky připomněli, jak probíhala Sametová revoluce a loňské oslavy 30 let výročí svobody u nás na Rychnovsku. Připravili jsme ve spolupráci s videostudiem D-Credit CZ s.r.o. 10 krátkých videí, které chronologicky za sebou připomínají a popisují průběh Sametové revoluce na Rychnovsku. Na události kolem 17. listopadu 1989 na Rychnovsku vzpomínají přímí účastníci revoluce, tehdejší aktivisté a někteří členové Občanského fóra. Odkazy na jednotlivá videa naleznete zde:
02.11.2020
ZAHRADA V ZÁMĚLI - CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Před rokem se začala psát historie Zahrady Dobromysl v Záměli - 1. 11. 2019. K ročnímu výročí založení jsme získali certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA! Velice nás to potěšilo, protože to je skvělé ohodnocení naší práce. Možná se ptáte, co zvláštního musí přírodní zahrada splňovat?
01.11.2020
PROJEKT ENKLÁVY ŽIVOTA
Je vám blízké téma lesa? Zajímá vás, jak vytvořit sobě, svému okolí, rostlinám a živočichům pestré životní prostředí? Máte lesní pozemek a nevíte, co s ním? Nebo les nemáte a toužíte po svém vlastním kousku přírody? Jste odborník a máte chuť vyzkoušet své znalosti v praxi? Jste student se zájmem o přírodu? Přidejte se k nám. Přesně v takové formě a rozsahu, který vám bude vyhovovat. Sdružení SPLAV začíná s realizací úžasného projektu, který má krásný název Enklávy života. Enklávy života chceme zkoumat a vytvářet a především bychom rádi inspirovali, co nejvíce majitelů půdy a ukázali jim, jak na to. Krok za krokem. A nejsme sami - kromě našeho skvělého týmu máme zkušené partnery z Estonska a Polska a čekají nás společné akce a setkání. Tak pojďme společně na to!
31.08.2020
PŘIPRAVUJEME SE NA DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU
S potěšením oznamujeme, že MAS Sdružení SPLAV prošla kontrolou standardizace a byla i pro období 2021-27 schválena jako vhodný administrátor operačních programů Evropské unie na území 31 obcí Rychnovska. S o to větší zodpovědností pokračujeme v práci na nové strategii komunitně vedeného místního rozvoje a prosíme vás o pomoc! Navštivte nás s vašimi nápady, přijďte besedovat (pozvánka v příloze), odpovězte na naše otázky (viz zpráva z 12.8.). Uvítáme názory lidí starších i mladších, na Rychnovsku bydlících, pracujících či jen projíždějících, názory kritické, pochvalné, doporučující, promyšlené i impulzívní. Proč? Protože: HOSPODÁŘSKÁ STABILITA RYCHNOVSKA JE PŘÍLEŽITOSTÍ K NACHÁZENÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH HODNOT A JEJICH SDÍLENÍ. Tak se do toho dejme!
17.08.2020
MOŽNOST VYUŽITÍ DOTACE NA VÝSADBY STROMŮ
Chtěli bychom vás upozornit, že do dubna 2021 je otevřená výzva SFŽP 9/2019 „Výsadba stromů" s volnou alokací téměř 90 000 000 Kč. Výše dotace: až 100 %, maximálně 250 000 Kč/ 1 žádost. Žadateli mohou být všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu. Vytvoření žádosti je velmi jednoduché, takže se vyplatí žádat i na menší výsadby. S příp. dotazy je možné se obracet na SFŽP ČR.
12.08.2020
ANKETA PRO VŠECHNY OBČANY V ÚZEMÍ MAS
Chcete se podílet na rozvoji území Rychnovska? Zúčastněte se ankety a odpovězte na několik otázek. Anketa je součástí Strategie rozvoje území MAS Sdružení SPLAV na období 2021-2027. Vyplnit dotazník můžete několika způsoby.
02.07.2020
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Rádi bychom vás pozvali na 4 velmi zajímavé expedice nejen po okolních památkách s Bohumírem Dragounem, našim předním odborníkem na historii a archeologem. Více zde:
01.07.2020
VYBRANÉ ŽÁDOSTI DO 4. VÝZVY PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných žádostí 4. výzvy PR PRV MAS Sdružení SPLAV:
16.03.2020
IROP - ULEHČENÍ DOTAČNÍHO PROCESU
Vzhledem ke ztížené situaci řady příjemců dotace, žadatelů i administrátorů dotací IROP přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj k opatřením pro ulehčení situace dotačního procesu. Více níže. pracovníci Sdružení SPLAV jsou vám vzhledem k úpravám e-mailových adres k dispozici přednostně na svých mobilních telefonech.
12.03.2020
OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
Oznamujeme klientům MAS Sdružení SPLAV, že v důsledku šíření nákazy byl omezen provoz kanceláře. Ve vašich záležitostech kontaktujte přímo příslušné pracovníky zde:
12.03.2020
STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ POSTUPU PROJEKTU MAP II.
V rámci střednědobé evaluace proběhla dvě setkání řízených hovorů ve fokusních skupinách, rozhovory v týmu a dvě dotazníková šetření. Externí evaluační zprávu i procesy a otázky vedl Doc. Stanislav Michek. Zpráva nám pomůže, mimo závazky projektu a shora nařÍzené aktivity, pokračovat lépe v realizaci procesů MAP k naplnění jejich účelu. Dotazníky a evaluační zprávu si můžete přečíst zde:
11.02.2020
PR PRV - ZÍSKALI JSME NAVÝŠENÍ ALOKACE, PŘIPRAVUJEME 4. VÝZVU.
Sdružení SPLAV, z.s., je mezi 43 úspěšně čerpajícími MAS, kterým bylo nabídnuto navýšení alokace pro PR PRV o téměř 14 mil. Kč, s možností prodloužení čerpání i v následujících 3-4 letech. Tato zpráva je pro nás velmi čerstvou informací, samozřejmě nabídku přijmeme. Co nás tedy čeká? Připravujeme pro vás vyhlášení 4. výzvy PR Programu rozvoje venkova. Jelikož jsme se rozhodli udělat změny již pro tuto výzvu, čekáme zatím na jejich schválení. Předpoklad vyhlášení výzvy je březen 2020.
02.12.2019
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Milí přátelé, zveme vás na výroční zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, které se bude konat dne 10.12.2019 od 16.00. v restauraci Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou. Místo má pro pamětníky určitě význam historický - tady jsme 4.12.2004 Sdružení SPLAV zakládali. Patnáctileté výročí činnosti naší MAS tedy oslavíme přímo na místě jejího vzniku. Doufáme, že jak místo, tak i patnáct let společné práce přiláká jak naše členy, tak i vás, kteří s námi k naší radosti spolupracujete nebo se k tomu chystáte. Budeme vás informovat o tom, čím se v MAS zabýváme, zavzpomínáme na minulá léta, potěšíme se tím, čeho jsme dosáhli, a samozřejmě také vzájemnou společností a dobrým jídlem.