icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

14.09.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM - II. BĚH
Máme připravený další běh motivačního programu v rámci projektu OPZ Spolu-pracejeme, spolu se SPLAVem, který bude tentokrátvíce zaměřený na osoby se zdravotním znevýhopdněním a jeho náplň bude více přizpůsobena jejich potřebám. Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie EEG Biofeedback. Přidejte se k nám nebo doporučte účast v II. běhu někomu ve Vašem okolí! Aktuálně vás zveme na seminář ´Jak se orientovat v příspěvcích a dávkách´, který proběhne 20. 9. 2018 od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti ÚP v Rychnově nad Kněžnou.
21.08.2018
IROP - VÝZVY OTEVŘENY!
Výzvy 2. kola IROP jsou otevřeny od pondělí 27.8.2018. Jedná se o tato opatření: Bezpečná a ekologická doprava, Výchova a vzdělávání-investice, Sociální podnikání-investice, Sociální služby-investice, Sociální bydlení a Územní plánování. Školení pro zájemce o dotaci proběhne 6.9.2018 v prostorách Sdružení SPLAV, Javornická 1560. Osobní konzultace jsou poskytovány po telefonické dohodě na tel. 732 578 889, nebo e-mailu katerina@sdruzenisplav.cz. Těšíme se na vaše projekty!
20.08.2018
OPZ - VÝZVY OTEVŘENY!
Od 20.8.2018 jsou otevřeny výzvy PR OPZ Sociální služby a komunity-neinvestice (II.) a Sociální podnikání-neinvestice (I.). Kontaktujte nás co nejdříve se svými projektovými záměry, rádi vám poradíme a pomůžeme. Školení pro žadatele proběhne 4.9. od 9:00 v kanceláři MAS v Rychnově nad Kněžnou.
19.06.2018
PRACOVNÍ SKUPINA DISKUTOVALA O MOŽNOSTI ZŘÍDIT SPECIÁLNÍ LOGOPEDICKOU TŘÍDU
Pět pracovních skupin se sešlo v první půli června v rámci místního akčního plánování (MAP): skupina zaměřená na 1) dítě v procesu vzdělávání, 2) školu jako funkční, inspirující a dynamickou instituci, 3) spolupráci a otevřenost subjektů ve vzdělávání, 4) zdroje financování, 5) rovné příležitosti ve vzdělávání. Ta diskutovala o nárůstu těžkých řečových vad u předškoláků a žáků a nad možnostmi zřízení speciální logopedické třídy na Rychnovsku. Ve skupinách jsou zapojeni pedagogové, ředitelé, zřizovatelé, odborníci z poradenských zařízení, rodiče. Připojit se můžete i Vy. Pokračovat budeme na podzim, nově také nad tématy matematické a čtenářské gramotnosti.
25.05.2018
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA RYCHNOVSKU POKRAČOVALO SETKÁNÍM ŘEDITELŮ ŠKOL
Ve dnech 17. - 18. května se v Rampuši u Liberka uskutečnilo setkání pracovníků vedení škol Rychnovska v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP II.). Dvoudenního setkání se zúčastnilo 24 zástupců z 16 škol. Program byl rozdělen do dvou bloků. Ve čtvrteční odpoledne se účastníci spolu se členy realizačního týmu věnovali podrobnému seznámení s aktivitami, které jsou pro školy Rychnovska v rámci MAP II. připravovány. V pátek dopoledne pak proběhl ukázkový workshop ŘEDITEL KOUČEM vedený Jiřím Šmejkalem z Koučink Akademie. Účastníci setkání ocenili atmosféru spolupráce a sdílení zkušeností, řada z nich projevila zájem hlouběji se věnovat koučujícímu přístupu či se zapojit do naplánovaných aktivit. Mezi pracovním programem se zájemci seznámili s provozem Farmy Sokol a ochutnali výrobky farmy. Příští setkání ředitelů a dalších pracovníků škol je naplánováno na 22.-23. 11. Těšíme se na shledanou !
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
04.05.2018
AKCE MAS SDRUŽENÍ SPLAV
Zveme členy MAS, příznivce a další zájemce na tyto připravované akce: 21.6. Valná hromada MAS ve sportovním areálu Synkov-Slemeno spojená s občerstvením z pece a rekreačními sportovními aktivitami. 23.6. Celodenní výlet do Ostré nad Labem a okolí pořádaný v rámci projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem, společný autobus. 6.9. Výroční valná hromada k 15. výročí založení MAS Sdružení SPLAV v polském příhraničí spojená s rybolovem, grilováním a dalšími aktivitami a s možností přespání. Pozvěte své kamarády a rodinné příslušníky, těšíme se na vás!
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.