icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

15.01.2019
FINSKÝ UČITEL NA RYCHNOVSKU
Ve dnech 3. a 4. 1. 2019 přijel do Rychnova nad Kněžnou na pozvání Sdružení SPLAV finský učitel ze základní školy z města Kangasala pan Olli Vesisenaho. Na přednášce v Pelclově divadle seznámil zájemce z řad veřejnosti se základními principy finského vzdělávacího systému, který patří k nejúspěšnějším na světě (podle umístění finských žáků na předních příčkách v mezinárodních srovnávacích testech). V dopoledních hodinách v ZŠ Javornická sledoval a rozebíral hodinu zeměpisu vedenou v AJ - metoda CLIL, přednášel o Finsku pro žáky 2. stupně a vedl ukázkovou hodinu hudební výchovy. Další den si prohlédl ZŠ v Javornici, kde mluvil s žáky 1. a 2. stupně o finském školství a rovněž zde vedl ukázkovou hodinu HV zaměřenou na rytmus. Postřehy z veřejné přednášky naleznete zde.
14.01.2019
PR PRV - VÝZVA BRZY OTEVŘENA!
Připravujeme 3. výzvu PR PRV. Výzva bude Vyhlášena 1.2.2019 a bude otevřen příjem žádostí do těchto Fichí: F9 – Zemědělské podniky, alokace 2 878 422 Kč F10 – Zemědělské produkty, alokace 1 593 750 Kč F11 – Infrastruktura v lesích, alokace 550 000 Kč F12 – Nezemědělské podnikání, alokace 1 518 175 Kč F15 – Krátké řetězce, alokace 250 000 Kč Školení pro příjemce se bude konat dne 7.2.2019 od 9 hodin v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou (viz pozvánka) Projekty je možno konzultovat již nyní s p. Horákovou, tel. 733772076.
21.12.2018
VÝZVY OPZ, OPŽP - VÝBĚR PROJEKTŮ, OTEVŘENÍ NOVÉ VÝZVY
Zasedáním Programového výboru Sdružení SPLAV byl ukončen výběr projektů přihlášených do výzev PR OPZ Sociální služby a komunity - neinvestice a PR OPŽP Likvidace invazních druhů rostlin. K podpoře byly vybrány tyto žádosti: 1. Výzva PR OPZ - "Zahradní terapie v praxi", žadatel Sdružení SPLAV, z.s. 2. Výzva PR OPŽP - "Eradikace invazních druhů rostlin na území CHKO Orlické hory", žadatel město Rokytnice v O.h. Úspěšným žadatelům blahopřejeme! Do 28. 2. 2019 je otevřena výzva OPŽP, opatření Výsadby dřevin, 1. 1. 2019 bude opět vyhlášena výzva OPZ, opatření Sociální podnikání-neinvestice.
11.12.2018
VÝZVY IROP - UKONČEN VÝBĚR ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Zasedáním Programového výboru Sdružení SPLAV byl ukončen výběr projektů podaných do výzev Sociální podnikání-investice a Sociální služby a komunity-investice. Všechny podané žádosti byly místní akční skupinou podpořeny. Hodnocení žádostí bude pokračovat na centru pro regionální rozvoj při závěrečném ověření způsobilosti. Další výzvy připravujeme na jaro 2019.
01.12.2018
V LISTOPADU SKONČIL 2. BĚH KURZU PROJEKTU ´SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM´
Návštěvou a exkurzí Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou jsme zakončili dvouměsíční kurz, určený pro 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Jeho náplní byly semináře zaměřené na situace, se kterými se účastníci setkávají v běžném životě – oblastí rodinných i pracovních. Byly také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti. Součástí kurzu byly individuální konzultace s odborníky a pracovní setkávání na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí - účastníci si zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušeli různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů uskutečnit opravdu všechny naplánované aktivity až do poloviny listopadu.
17.10.2018
PROJEKT SPOLUPRÁCE LOCAL SECURITY
Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.