icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

18.09.2019
MAP - NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ - FESTIVAL NA ZÁMKU V RYCHNOVĚ
Zveme všechny příznivce vzdělávání na Zámek v Rychnově. Ve dnech 24.-26.9. se tu uskuteční festival plný panelových diskuzí, workshopů a setkávání - po 150 letech od zavedení povinné školní docházky. Dopolední část je vyhrazena doprovodnému programu pro školy. Odpoledne pro učitele, rodiče a všechny, které to zajímá. Hlídání dětí zajištěno. Těšíme se na Vás!
12.09.2019
PR IROP
Dne 9.9. byl ukončen příjem žádostí o dotaci z Programového rámce IROP ve výzvách Bezpečná a ekologická doprava III. a Výchova a vzdělávání-investice III. V následujících dnech začne probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti podaných žádostí. Seznam podaných žádostí zde:
11.09.2019
PR OPŽP - UZAVŘENY VÝZVY VÝSADBY DŘEVIN a REALIZACE ÚSES
Dne 28.8.2019 byl ukončen příjem žádostí do výzvy Výsadby dřevin, byla přijata jedna žádost o celkových nákladech 2 044 373 Kč. Dne 9.9.2019 byl ukončen příjem žádostí do výzvy Realizace ÚSES. Byla přijata jedna žádost o celkových nákladech 493 057 Kč. V dalších dnech budou probíhat na půdě MAS kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, poté bude následovat věcné hodnocení projektu.
28.08.2019
PR OPZ - VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-NEINVESTICE
Dnes byla otevřena poslední výzva Programového rámce Zaměstnanost - Sociální služby a komunity-neinvestice. Žádosti o dotaci budou přijímány do 4.10.2019. Školení pro zájemce o přípravu projektu se bude konat v pondělí 9.9. od 13:00 v kanceláři MAS, Javornická 1560, Rychnov n/Kněžnou. Bližší informace naleznete zde:
22.08.2019
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM
3. běh motivačního programu projektu proběhl v období duben – červen 2019. Jeho účastníci společně absolvovali během těchto měsíců celkem 180 hodin vzdělávacích přednášek a workshopů, které byly součástí motivačního kurzu, terapeutických pracovních setkání na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí a exkurzí (tzv. happeningů). Kurz navštěvovalo 12 osob, které patřily mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, z rychnovského regionu.
07.08.2019
MAP - POZVÁNKA NA PODZIMNÍ AKCE
RÁDI BYCHOM NEUVĚŘITELNĚ ZÁBAVNOU CESTOU motivovali žáky ke čtení a ukázali jim, že to není ´mrtvá věc´ či ostuda. Proto připravujeme cyklus úžasných scénických čtení Lukáše Hejlíka LiStOVáNí dne 13.11.2019 dopoledne v Pelclově divadle v Rychnově n.Kn. Účinkující Lukáš Hejlík a Alan Novotný odehrají 2-3 představení. PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ RYCHNOVSKA připravujeme v říjnu 2019 Olympiádu regionálních znalostí. Olympiáda bude dvoukolová a bude zaměřena na znalosti z oblasti historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu našeho regionu. Záštitu nad akcí převzal hejtman rálovéhradeckého kraje, PhDr. Jiříh Štěpán, Ph.D., který přijede zahájit druhé kolo 24.10.2019 a žáky osobně podpoří ve velkém sále Společenského centra v Rychnově n.Kn. V ZÁŘÍ AŽ LISTOPADU PROBĚHNE CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ na téma Šikany se speciálním pedagogem Mgr. Jiřím Maléřem. První seminář 12.9. bude pro všechny a vysvětlí i pomocí filmu jak rozumět šikaně a jak ji řešit. Pro pedagogické pracovníky budou navazovat další dva semináře věnující se šikaně jako pedagogickému problému a Strategii vyšetřování šikany.
07.08.2019
ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S CHORVATSKEM
Sdružení SPLAV se stalo koordinátorem začínající spolupráce českých a chorvatských MAS. Činnost koordinátora bude spočívat jak ve zprostředkování kontaktů mezi místními akčními skupinami při realizaci již konkrétních záměrů MAS, tak i ve vyhledávání vhodných témat spolupráce a jejich nabídce místním akčním skupinám. MAS bude zajišťovat i informační servis týkající se dotačních možností aktivit spolupráce. Bližší a aktuální informace najdou zájemci na webových stránkách spolupráce www.cz-hr-lags.eu.
14.03.2019
OPŽP - VYHLÁŠENY NOVÉ VÝZVY
Dne 14.3.2019 byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci OP Životní prostředí. Jedná se o Realizace prvků ÚSES s termínem ukončení výzvy 9.9.2019, Protierozní opatření (termín ukončení 10.6.2019) a Realizace sídelní zeleně, kam mohou žadatelé zasílat své projekty do 30.9.2019. Již nyní s námi můžete konzultovat Vaše případné záměry. Informace k uvedeným opatřením Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775 381 475) a Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz, 604 201 113). Zároveň Vás zveme na školení pro žadatele, které se uskuteční 17.4.2019 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV.
11.03.2019
SPOLUPRACUJEME - SPOLU SE SPLAVEM
9.4.2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka k projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem´. 23.4.2019 bude zahájen třetí běh motivačního programu. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili. Skládat se bude z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Kontakt: PharmDr. Ilona Mikušová, 777 813 837, ilona@sdruzenisplav.cz
28.01.2019
VÝZVY V ROCE 2019
V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje připravuje Sdružení SPLAV pro rok 2019 následující dotační výzvy: Ekologická a bezpečná doprava Řešení krizových situací Sociální služby a komunity-investice Výchova a vzdělávání-investice Kulturní dědictví Územní rozvoj Zemědělské podniky Zemědělské produkty Infrastruktura v lesích Nezemědělské podnikání Krátké řetězce Prorodinná opatření Sociální služby a komunity-neinvestice Realizace ÚSES Protierozní opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Celkový objem finančních prostředků je cca 35 mil. Kč. Výzvy budou vyhlašovány v tematických skupinách od února 2019. Vyzýváme zájemce o získání finanční podpory z těchto výzev, aby své projekty konzultovali s pracovníky Sdružení SPLAV, z.s. v dostatečném předstihu, aby podmínky a harmonogram výzev co nejvíce odpovídaly potřebám žadatelů. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz., 732 578 889
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.