icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

14.03.2019
VYHLÁŠENY NOVÉ VÝZVY v OPŽP
Dne 14.3.2019 byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci OP Životní prostředí. Jedná se o Realizace prvků ÚSES s termínem ukončení výzvy 9.9.2019, Protierozní opatření (termín ukončení 10.6.2019) a Realizace sídelní zeleně, kam mohou žadatelé zasílat své projekty do 30.9.2019. Již nyní s námi můžete konzultovat Vaše případné záměry. Informace k uvedeným opatřením Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775 381 475) a Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz, 604 201 113).
14.03.2019
MEZINÁRODNÍ PROJEKT LOCAL SECURITY
Ve dnech 18. – 22. 2. 2019 proběhl druhý workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop probíhal na území finského partnera a program byl analogicky sestavený k programu workshopu v České republice, s důrazem na specifika IZS ve Finsku a na prevenci a osvětu venkovského obyvatelstva. Přečtěte si podrobnosti a podívejte se na fotografie z akce!
12.03.2019
V RÁMCI 3. VÝZVY PR PRV BYLO PŘIJATO 22 ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Ve dnech 15.2. - 8.3. 2019 probíhal prostřednictvím Portálu Farmáře příjem žádostí do vyhlášené 3. výzvy PR PRV. Během této doby bylo přijato celkem 22 žádostí o dotaci. Seznam všech přijatých žádostí na MAS naleznete v příloze.
11.03.2019
SPOLUPRACUJEME - SPOLU SE SPLAVEM
9.4.2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka k projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem´. 23.4.2019 bude zahájen třetí běh motivačního programu. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili. Skládat se bude z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Kontakt: PharmDr. Ilona Mikušová, 777 813 837, ilona@sdruzenisplav.cz
11.02.2019
STAROSTOVÉ A ŘEDITELÉ ŠKOL RYCHNOVSKA SE SETKALI V JAVORNICI
V pátek 8. února se v Javornici sešlo 18 starostů a ředitelů ZŠ a MŠ z obcí Rychnovska k prvnímu společnému setkání v rámci místního akčního plánu vzdělávání. Akce se jmenovala Obec a škola na jedné lodi a jejím cílem bylo zaměřit se na dobrou spolupráci obce a školy. Se znalcem školské legislativy PaedDr. Milanem Štočkem si účastníci osvěžili své povinnosti a práva a měli prostor na vyjasnění toho, co ve vztahu ke škole řeší. Na závěr setkání ředitelé a starostové ve skupinách definovali, jaká mají očekávání od druhé strany (častější komunikace, včasné plánování financí, přehled zastupitelstva o dění ve škole). Navazující setkání proběhne na podzim a bude rozvíjet načatá témata.
04.02.2019
UPOZORNĚNÍ PRO OBCE - POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výčet možných žadatelů o dotaci na pořízení či změnu Územního plánu, Regulačního plánu a Územní studie na všechny obce. To znamená, že z území MAS Sdružení SPLAV může nově o dotační prostředky na tyto aktivity žádat všech 31 obcí. V roce 2019 bude otevřena výzva k příjmu žádostí o dotaci na Pořizování dokumentů územního rozvoje ve všech aktivitách. Žádáme proto starosty obcí, kteří mají zájem o získání těchto finančních prostředků, aby nás co nejdříve kontaktovali kvůli stanovení termínu a alokace výzvy. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, 732 578 889".
28.01.2019
VÝZVY V ROCE 2019
V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje připravuje Sdružení SPLAV pro rok 2019 následující dotační výzvy: Ekologická a bezpečná doprava Řešení krizových situací Sociální služby a komunity-investice Výchova a vzdělávání-investice Kulturní dědictví Územní rozvoj Zemědělské podniky Zemědělské produkty Infrastruktura v lesích Nezemědělské podnikání Krátké řetězce Prorodinná opatření Sociální služby a komunity-neinvestice Realizace ÚSES Protierozní opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Celkový objem finančních prostředků je cca 35 mil. Kč. Výzvy budou vyhlašovány v tematických skupinách od února 2019. Vyzýváme zájemce o získání finanční podpory z těchto výzev, aby své projekty konzultovali s pracovníky Sdružení SPLAV, z.s. v dostatečném předstihu, aby podmínky a harmonogram výzev co nejvíce odpovídaly potřebám žadatelů. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz., 732 578 889
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.