icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

20.11.2018
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VALNOU HROMADU
Srdečně zveme všechny členy Sdružení SPLAV na poslední letošní setkání Valné hromady spojené s vánočním občerstvením a tombolou. Sejdeme se ve čtvrtek 6. 2. v 15 hodin v pohostinství Pod kapličkou v Prorubkách. Těšíme se na vás!
24.10.2018
VÝZVY OPZ - PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
Upozorňujeme zájemce o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, že příjem žádostí u opatření Sociální služby a komunity-neinvestice, byl prodloužen do 23.11.2018. Do stejného termínu je možné podávat žádosti také do opatření Sociální podnikání-neinvestice. Rádi vám poskytneme další informace i pomoc!
22.10.2018
VÝZVY IROP - UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Dne 19.10.2018 skončil příjem žádostí o dotaci do PR IROP. Byly přijaty celkem tři žádosti - dvě do výzvy Sociální služby a komunity-investice a jedna do výzvy Sociální podnikání (seznam žádostí je přiložen v tabulce). Aktuálně probíhá hodnocení přijatých výzev, během listopadu bude zasedat Výběrová komise a Programový výbor. Další výzvy připravujeme na jaro 2019.
17.10.2018
PROJEKT SPOLUPRÁCE LOCAL SECURITY
Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.
16.10.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM - II. BĚH
Na konci září jsme zahájili 2. běh motivačního kurzu, který je součástí projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Účastní se ho 13 osob se zdravotním znevýhodněním, jsou nezaměstnaní, z rychnovského a ústeckého regionu.
11.10.2018
LISTOPADOVÝ VÝHLED V MAP - AKCE PRO VEŘEJNOST A SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOL RYCHNOVSKA
Rodiče, učitelé, přijďte v listopadu na semináře Jak nastavit hranice a umět říkat ne (14. 11. v Malém sále Pelclova divadla, RK) a Jak mluvit s dětmi o rizicích on-line světa? (15. 11. v ZŠ Mozaika, RK). Semináři vás provedou lektoři s dlouholetou praxí ve školství Martina Černá a Vít Pospíšil. Ředitele škol a jejich zástupce srdečně zveme na výjezdní setkání vedení škol do Ekocentra (22.-23. 11. v Paleta v Oucmanicích). Učitele dále zveme na seminář praktikých ukázek úspěšné komunikace - Umění komunikace aneb rodič, žák, učitel (29. 11. v prostorách Úřadu práce RK) s lektorkou Táňou Brodskou. Více na https://www.sdruzenisplav.cz/s-vami-o-vzdelavani.
25.05.2018
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA RYCHNOVSKU POKRAČOVALO SETKÁNÍM ŘEDITELŮ ŠKOL
Ve dnech 17. - 18. května se v Rampuši u Liberka uskutečnilo setkání pracovníků vedení škol Rychnovska v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP II.). Dvoudenního setkání se zúčastnilo 24 zástupců z 16 škol. Program byl rozdělen do dvou bloků. Ve čtvrteční odpoledne se účastníci spolu se členy realizačního týmu věnovali podrobnému seznámení s aktivitami, které jsou pro školy Rychnovska v rámci MAP II. připravovány. V pátek dopoledne pak proběhl ukázkový workshop ŘEDITEL KOUČEM vedený Jiřím Šmejkalem z Koučink Akademie. Účastníci setkání ocenili atmosféru spolupráce a sdílení zkušeností, řada z nich projevila zájem hlouběji se věnovat koučujícímu přístupu či se zapojit do naplánovaných aktivit. Mezi pracovním programem se zájemci seznámili s provozem Farmy Sokol a ochutnali výrobky farmy. Příští setkání ředitelů a dalších pracovníků škol je naplánováno na 22.-23. 11. Těšíme se na shledanou !
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
02.05.2018
PR PRV - PŘIJATÉ ŽÁDOSTI
V rámci 2. výzvy PR Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 16 žádostí o dotaci, z toho 11 žádostí do fiche Zemědělské podniky, 1 žádost do fiche Zemědělské produkty, 3 žádosti do fiche Nezemědělské podnikaní a 1 žádost do fiche Neproduktivní investice v lesích. Do fiche 13 Infrastruktura v lesích a fiche 15 Krátké řetězce nebyla podána žádná žádost.