icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Činnost MAS

  

Od svého založení zaměřuje Sdružení SPLAV svou činnost na několik hlavních oblastí. Vedle toho základního – uplatnění Programu rozvoje venkova a dalších programů na podporu rozvoje venkova metodou LEADER, je to zaměstnanost a sociální stabilita regionu, volný čas dětí a mládeže a mezinárodní spolupráce. V těchto směrech činnosti uskutečnila MAS např. tyto projekty:

 

LEADER:

Společně pro lidi a venkov 2007-13

Společně pro lidi a venkov 2006

Společně pro lidi a venkov 2005

Společně pro lidi a venkov – příprava strategie

 

Zaměstnanost:

Manažerem neziskové organizace I.

Manažerem neziskové organizace II.

Nová příležitost

Regionální průvodci Orlických hor

Vzájemná pomoc

Zemědělcův rok

 

Volný čas:

Dětský tábor 2005, 2006, 2007, 2008

Letní tábor mládeže 2008, 2009, 2011

Poznávací soutěž Prázdniny s žabkou

Soutěž pro školy Výlet na Hanou

 

Mezinárodní spolupráce:

Sense of Light – Význam světla (2016 - 17)

Life from Soil – Život z půdy (2016 - 17)

Gardens at the Weir – Zahrady u SPLAVu

Villages without Fences – Otevřené vesnice

Czech, Estonia, Slovakia – same problems, different solutions/Česko, Estonsko, Slovensko – stejné problémy, různá řešení

Cooperation in Cultural Heritage Utilisation – Spolupráce při využívání kulturního dědictví

International Days of Culture – Mezinárodní kulturní dny

Local Product Development Network – Síťování v marketingu místní produkce

Česko-polské setkání 2006 a 2007

Mezinárodní setkání 2005

 

 

Řada aktivit MAS však probíhá i mimo projektovou činnost, a to formou pravidelných akcí pro veřejnost (Venkovské slavnosti 2010-15, farmářské trhy, výlety, přednášky, soutěže, společenská setkání…), pravidelných neformálních akcí pro členy MAS (soutěž v kuželkách, ve střelbě ze vzduchovky, grilování, posezení, zájezdy, prohlídky projektů…), informací v tisku, propagací činnosti, apod.

 

Veškerá činnost MAS je podložena komunitně připraveným strategickým plánem.