icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Aktuální výzvy

  

Připravujeme výzvu do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV) Výzva brzy otevřena!   

- předpokládané vyhlášení: únor 2023

- příjem žádostí: bude upřesněno

- fiche: Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Obnova venkovských obcí (aktivity Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení) 

- alokace: bude upřesněno

 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV) Výzva uzavřena!   

- předpokládané vyhlášení: 1. 4. 2022

- příjem žádostí: 14. 4. - 2. 5. 2022, prostřednictvím Portálu Farmáře, předání příloh v listinné podobě 14. 4. - 2. 5. 2022, od 8 do 14 hodin po telefonické domluvě

- fiche: Nezemědělské podnikání

- alokace: F12 Nezemědělské podnikání - 1 500 000 Kč

- výzva:  6. výzva PR PRV.pdf Souhlas s vyhlášenou 6. výzvou.pdf

- školení pro žadatele: 5. 4. 2022, od 9,00 hodin v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté ŽoD.pdf  

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 8. 6. 2022 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 22. 6. 2022 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných a nevybranných ŽoD.pdf

 

 


 

Vyhlášena výzva do grantového programu Sdružení SPLAV ve spolupráci se ŠKODOU AUTO

 

Grantový program MAS Sdružení SPLAV a podniku ŠKODA AUTO Výzva uzavřena!  

- vyhlášení: 20.8. 2021

- příjem žádostí: 20. 9. 8:00 - 31. 10. 2021 15:00 

- grantový program: Moderní útočiště ve veřejném prostoru

- výzva:  Moderní útočiště.pdf

- informace o grantovém programu:  Grantový program.pdf

- kritéria hodnocení:  Výběrová kritéria.pdf

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 14. 7. 2021

- příjem žádostí: 14. 7. 8:00 - 20. 9. 2021 20:00 (Výzva Sociální služby a komunity), 14. 7. 8:00 - 20. 10. 2021 20:00 (Výzva Ekologická a bezpečná doprava)

- opatření: Ekologická a bezpečná dopravaSociální služby a komunity - investice

- alokace: Ekologická a bezpečná doprava - 3 244 482 Kč; Sociální služby a komunity-investice - 1 012 659  Kč

- výzvy:  Ekologická a bezpečná doprava.xlsx Sociální služby a komunity-investice.xlsx

- školení pro žadatele: 18. 8. 2021 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace IROP.pptx

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 12.11.2021 od 9:00, 16.11. 2021 od 8:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Záznam z jednání Výběrové komise 12.11.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 16.11.pdf Zápis z jednání VK - projekty Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání VK - projekty Sociální služby a komunity-investice.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 23.11.2021 od 14:00 v kulturním domě v Solnici

 Záznam ze zasedání Programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů - Ekologická a bezpečná doprava.pdfSeznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů - Sociální služby a konunity-investice.pdf

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV)  Výzva uzavřena! 

- předpokládané vyhlášení: 15. 2. 2021

- příjem žádostí: 1. 3. - 17. 3. 2021, prostřednictvím Portálu Farmáře, předání příloh v listinné podobě 1. 3. - 17. 3. 2021, od 8 do 14 hodin po telefonické domluvě

- fiche: Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství, Obnova venkovských obcí

- alokace:  F9 Zemědělské podniky - 6 100 455 Kč, F10 Zemědělské produkty - 518 565 Kč, F12 Nezemědělské podnikání - 2 082 684 Kč, F14 Technika pro lesní hospodářství - 755 600 Kč, F26 Obnova venkovských obcí - 6 400 000 Kč

- výzva:  5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf

- školení pro žadatele:

16. 2. 2021, od 9,00 hodin on-line v Microsoft Teams (Kliknutím sem se připojíte ke schůzce) - fiche 9,10,12,14,  Pozvánka na školení.pdf

17. 2. 2021, od 9,00 hodin on-line v Microsoft Teams (Kliknutím sem se připojíte ke schůzce) - fiche 26,  Pozvánka na školení.pdf

návod k přihlášení:  Návod na přihlášení do Teams jako host.pdf

 Prezentace 5. výzva PR PRV - fiche 9, 10, 12, 14.ppt Prezentace 5. výzva PR PRV - fiche 26.ppt 

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté ŽoD.pdf   

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 15. a 16. 6. 2021 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 24. 6. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru - oprava.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných a nevybraných ŽoD.pdf Seznam vybraných a nevybraných projektů - oprava.pdf (V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.),

 

- zasedání Valné hromady (nejvyšší orgán MAS): 23.11.2021 od 16:00 v kulturním domě v Solnici,  Zápis z jednání Valné hromady.pdf

  Seznam vybraných a nevybraných projektů - 2. oprava.pdf (V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.)

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny! 

- vyhlášení: 14. 12. 2020

- příjem žádostí: 14. 12. 8:00 - 24. 1. 2021 20:00,

- opatření: Ekologická a bezpečná doprava, Řešení krizových situacíVýchova a vzdělávání - investice, Sociální služby a komunity - investice

- alokace: Ekologická a bezpečná doprava - 3 491 611 Kč; Řešení krizových situací - 792 007,32 Kč; Výchova a vzdělávání-investice - 558 369 Kč; Sociální služby a komunity-investice - 1 641 559,65  Kč

- výzvy:  Ekologická a bezpečná doprava.xlsx Řešení krizových situací IROP.xlsx Sociální služby a komunity-investice.xlsx Výchova a vzdělávání-investice.xlsx

- školení pro žadatele: 17. 12. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 17.2.2021 od 9:00, 25.2.2021 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Řešení krizových situací.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální služby a komunity-investice.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání-investice.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 23.3.2021 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis z jednání programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů - Ekologická a bezpečná doprava.pdfŘešení krizových situací.pdfSociální služby a komunity-investice.pdfVýchova a vzdělávání-investice.pdf

 

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny! 

- vyhlášení: 27. 4. 2020

- příjem žádostí: 27. 4. 8:00 - 7. 6. 2020 20:00, Výzva Sociální služby a komuníty - investice do 5. 7. 2020 20:00

- opatření: Ekologická a bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání - investice, Sociální služby a komunity - investiceDokumenty územního rozvoje

- alokace: Ekologická a bezpečná doprava - 6.301.020 Kč; Výchova a vzdělávání-investice - 5.590.716 Kč; Sociální služby a komunity-investice - 1.052.631 Kč; Dokumenty územního rozvojvoje - 315.789 Kč

- výzvy:  Ekologická a bezpečná doprava.xlsx Výchova a vzdělávání-investice.xlsx Sociální služby a komunity-investince - prodloužení.xlsx Dokumenty územního rozvoje.xlsx

- školení pro žadatele: 6. 5. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf,   Prezentace IROP.pptx

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 24. 7. 2020 od 9:00, 29. 7. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální služby a kounity-investice.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání-investice.pdf Zápis z jednáni Výběrové komise - Územní rozvoj.pdf,

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 20. 8. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů - Sociální služby a komunity-investice.pdf Seznam vybraných/ nevybranych/ náhradních projektů - Výchova a vzdělávání-investice.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů - Dokumenty územního rozvoje.pdf

 

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV)  Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 16. 3. 2020

- příjem žádostí: 23. 3. - 16. 4. 2020 pouze přes Portál Farmáře; listinné přílohy vždy od 8 - 14 hodin, v pátek do 12 hodin v kanceláři MAS. 

- fiche: Zemědělské podnikyZemědelské produktyNezemědělské podnikáníTechnika pro lesní hospodářství

- alokace: F9 Zemědělské podniky - 4 018 192 Kč, F10 Zemědělské produkty - 1 667  945 Kč, F12 Nezemědělské podnikání - 1 777 338 Kč, F13 Technika pro lesní hospodářství - 582 740 Kč

- výzva:  4. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 4.výzvy.pdf

- školení pro žadatele: 17. 3. 2020, 9:00, kancelář MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 03 Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace.ppt 

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 23. 6. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf 

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 25. 6. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných a nevybraných ŽoD.pdf

 


 

V roce 2021 předpokládáme opětovné vyhlášení těchto fichí a také dvou nových fichí:

článek 20 b) Mateřské a základní školy  

článek 20 e) Vybrané kulturní památky

Vycházíme tak vstříc obcím, které mohly v rámci PRV čerpat dotační prostředky jen velmi omezeně.

 

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mail: renata@sdruzenisplav.cz, nebo na telefonu 733 772 076 p. Horáková.

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 3. 9. 2019

- příjem žádostí: 3. 9. - 16. 10. 2019, příjem žádostí prodloužen do 4. 11. 2019, 12:00

- opatření: KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

- alokace: 1.052.631,58 Kč

- výzva:  Kulturní dědictví.xlsx

- školení pro žadatele: první polovina září 2019

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 29. 11. 2019 od 9:00, 2. 12. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis jednání Výběrové komise 29. 11. 2019 - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 2. 12. 2019 - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Kulturní dědictví.pdf,

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 23. 12. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV

 Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzva uzavřena!

vyhlášení: 28. 8. 2019 

- příjem žádostí: Sociální služby a komunity-neinvestice (III.) 28. 8. - 1. 11. 2019, 12:00

- opatření: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY

- alokace: 2.304.237,5  Kč

 Výzva.pdf Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Informace o zpusobu hodnocení a výběru projektů.pdf Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba.pdf Údaje o sociální službě.xlsx Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě.pdf Přehled čerpání vyrovnávací platby.xlsx Principy KP a vodítka pro projekty KP.pdf

- školení pro žadatele: 9. 9. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace.pdf
 
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise:  4. 12. 2019 od 11:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru: 23. 12. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru - tabulka.pdf 

- hodnocení projektů (hodnotící tabulky, prezenční listiny atd.): Sociální služby a komunity III. 

 

Kontaktní osoba: Kristina Garrido

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 3. 7. 2019

- příjem žádostí: 3. 7. - 9. 9. 2019, 12:00; u výzvy Sociální podnikání-investice II. do 30. 9. 2019, 12:00

- opatření: BEZPEČNÁ DOPRAVA, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ :

- výzvy:  Ekologická a bezpečná doprava III.xlsx Výchova a vzdělávání-investice III.xlsx Sociální podnikání-investice II.xlsx

- školení pro žadatele: 22. 7. 2019, 13:00, kancelář MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 03 Rychnov nad Kněžnou

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci - Sociální podnikání.pdf Přijaté žádosti o dotaci - Výchova a vzdělávání, Ekologická a bezpečná doprava.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 1. 11. 2019 od 9:00, 7. 11. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Pozvánka na zasedání Výběrové komise 1. 11..pdf,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise 7. 11.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální podnikání.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 4. 12. od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV:  Zápis z jednání Programového výboru 4. 12. 2019.pdf Seznam projektů - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Seznam projektů - Sociální podnikání.pdf Seznam projektů - Výchova a vzdělávání.pdf

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 1. 4. 2019, 8:00

- příjem žádostí: 1. 4. - 4. 5. 2019, 12:00, příjem žádostí do opatření Sociální služby a komunity-investice prodloužen do 28. 5. 2019.

- opatření: ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY - INVESTICE, POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

- výzvy:  Výzva Řešení krizových situací II.xlsx Sociální služby a komunity - investice.xlsx Výzva Pořizování dokumentů územního rozvoje.xlsx

 

- seznam přijatých žádostí: Přijaté žádosti o dotaci - Řešení krizových situací, Pořizování dokumentů územního rozvoje.pdf Přijaté žádosti o dotaci - Sociální služby a komunity-investice.pdf

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS) - Řešení krizových situací, Pořizování dokumentů územního rozvoje: 29. 5. 2019 od 9:00, 5. 6. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise 29. 5.pdfPozvánka na zasedání Výběrové komise 5. 6.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 5., 5. 6. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 5. 6. - tabulka.pdf

zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS) - Sociální služby a komunity-investice: 2. 7. 2019 od 9:00, 11. 7. 2019 od 9:00  Zápis z jednání Výběrové komise 2. 7., 11. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 11. 7. - tabulka.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS) - Řešení krizových situací, Pořizování dokumentů územního rozvoje: 10. 7. od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV:  Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Seznam projektů - Řešení krizových situací.pdf Seznam projektů - Pořizování dokumentů územního rozvoje.pdf

 

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zlepšení a ochrana životního prostředí

 

 Operační program Životní prostředí (PR OPŽP)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 14. 3. 2019, 9:00

- příjem žádostí: Realizace ÚSES 14. 3. - 9. 9. 2019, 20:00;  Protierozní opatření 14. 3. - 5. 8. 2019, 20:00,  Realizace sídelní zeleně 14. 3. - 16. 10. 2019, 20:00

- opatření: REALIZACE ÚSES, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

- výzvy:  Realizace USES.pdf Protierozní opatření.pdf Realizace sídelní zeleně.pdf

- školení pro žadatele: 17. 4. 2019, 9:00, kancelář MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 03 Rychnov nad Kněžnou, Pozvánka na školení.pdf,   Prezentace.ppt

 

- seznam přijatých žádostí:  Protierozní opatření.pdf   Realizace ÚSES.pdf   Realizace sídelní zeleně.pdf

 

 - zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS) - Protierozní opatření: 12.9. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,   Pozvánka na zasedání VK.doc  Zápis ze zasedání Výběrové komise.pdf 

 - zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS) - Realizace ÚSES a Realizace sídelní zeleně 7.11. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,   Pozvánka.doc   Zápis ze zasedání VK - Realizace ÚSES.pdf   Zápis VK - Sídelní zeleň.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS)

  Protierozní opatření: 30.9. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV:  Zápis z jednání programového výboru.pdf 

 Realizace ÚSES a Realizace sídelní zeleně: 4.12. od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV:  Zápis ze zasedání Programového výboru.pdf

 

Kontaktní osoba: Petr Kulíšek, Petr Olšar

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV)  Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 1. 2. 2019

- příjem žádostí: 15. 2. - 8. 3. 2019 přes Portál Farmáře

- fiche: Zemědělské podnikyZemědelské produktyInfrastruktura v lesíchNezemědělské podnikáníKrátké řetězce 

- alokace: 6.790.347 Kč

- výzva:  3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf 

- školení pro žadatele: 7. 2. 2019, 9:00, kancelář MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 03 Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace.ppt

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf 

 

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 25. 4. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 9. 5. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf 

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Vybrané Žádosti o dotaci.pdf Vybrané Žádosti o dotaci - doplněno.pdf

 

Kontaktní osoba: Renata Horáková

 

 

V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje připravuje Sdružení SPLAV pro rok 2019 následující dotační výzvy nebo opatření:
 
 • EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA
 • ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-INVESTICE
 • VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ-INVESTICE
 • KULTURNÍ DĚDICTVÍ
 • ÚZEMNÍ ROZVOJ
 • ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
 • ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY
 • INFRASTRUKTURA V LESÍCH
 • NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
 • KRÁTKÉ ŘETĚZCE
 • PRORODINNÁ OPATŘENÍ
 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-NEINVESTICE
 • REALIZACE ÚSES
 • PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
 • REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

 

  Přehled výzev 2019.doc

 

Celkový objem finančních prostředků je cca 35 mil. Kč. Výzvy budou vyhlašovány v tematických  skupinách od února 2019.
 
Vyzýváme zájemce o získání finanční podpory z těchto výzev, aby své projekty konzultovali s pracovníky Sdružení SPLAV, z.s. v dostatečném předstihu, aby  podmínky a harmonogram výzev co nejvíce odpovídaly potřebám žadatelů.
 
Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz., 732 578 889 

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzva uzavřena!

vyhlášení: 1. 1. 2019 

- příjem žádostí: Sociální podnikání-neinvestice (II.) 1. 1. - 31. 1. 2019, 12:00

- opatření: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ    

- alokace: 1 000 000 Kč

 Výzva.pdf  Příloha č. 1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf Příloha č. 3 Podnikatelský plán.docx Příloha č. 4 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik.doc Příloha č. 5 Sada rozpoznavacích znaků - environmentální sociální podnik.doc

- školení pro žadatele: 10. 1. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka.pdf OPZ prezentace - Sociální podnikání.pdf 

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 28. 12. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 13. 3. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf Zápis ze zasedání Programového výboru - tabulka.pdf Zápis ze zasedání Programového výboru.pdf

- hodnocení projektů (hodnotící tabulky, prezenční listiny atd.): Sociální podnikání-neinvestice II. 

 

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zlepšení a ochrana životního prostředí

 

 Operační program Životní prostředí (PR OPŽP)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 3. 10. 2018, 9:00

- příjem žádostí: Likvidace invazních druhů rostlin 3. 10. - 3. 12. 2018, 20:00; Výsadby dřevin 3. 10. 2018 -  28. 8. 2019, 20:00

- opatření: LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN, VÝSADBY DŘEVIN

- výzvy:  Výzva Likvidace invazních druhů rostlin.pdf   Výzva Výsadby dřevin.pdf

- školení pro žadatele: 31.10. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka na školení.pdf

- seznam přijatých žádostí:  Likvidace invazních druhů rostlin.pdf  Výsadby dřevin.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS) - Invazní druhy:  14. a 18. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

zasedání Výběrové komise - Výsadby dřevin: 1.11. a 7.11.2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání VK.pdf

 

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 20. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání VK.pdf

 

Kontaktní osoba: Petr Kulíšek, Petr Olšar

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 20. 8. 2018

- příjem žádostí: Sociální služby a komunity-neinestice (II.) 20. 8. - 23. 11. 2018, 12:00, Sociální podnikání-neinvestice (I.) 20. 8. - 23. 11. 2018

- opatření: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITYSOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ    

- alokace: Sociální služby a komunity 3 366 977,50 Kč; Sociální podnikání 1 000 000 Kč

- Sociální služby a komunity-neinvestice:  Výzva - opr.pdf Příloha č. 1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb na ůzemi MAS z OPZ - Vyrovnávací platba.docx Příloha č. 4 Údaje o sociální službě.xlsx Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě.docx Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby.xlsx Příloha č. 7 Principy KP a vodítka pro projekty KP.docx

- Sociální podnikání-neinvestice:  Výzva.pdf Příloha č. 1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf Příloha č. 3 Podnikatelský plán.docx Příloha č. 4 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik.doc Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální socialní podnik.doc

- školení pro žadatele: 4. 9. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka na školení.pdf OPZ prezentace - Sociální služby a komunity.pdf OPZ prezentace - Sociální podnikání.pdf

 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS):  18. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 20. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Prograomového výboru - tabulka.pdf

- hodnocení projektů (hodnotící tabulky, prezenční listiny atd.): Sociální služby a komunity II. 

 

- školení pro příjemce: 10. 1. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka na školení.pdf

 

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP) Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 27. 8. 2018, 8:00

- příjem žádostí: 27. 8. - 19. 10. 2018, 12:00

- opatření: PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-INVESTICE, EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVASOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-INVESTICEVÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ-INVESTICE

- výzvy:  Výzva Ekologická a bezpečná doprava II.pdf Výzva Sociální podnikání - investice I.pdf Výzva Pořizování a uplatňotvání dokumentů územního rozvoje I.pdf Výzva Výchova a vzdelávání - investice II.pdf Výzva Sociální služby a komunity - investice II.pdf Výzva Sociální bydlení I.pdf

- školení pro žadatele: 6. 9. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  IROP prezentace 6.9.2018.pdf

 

- seznam přijatých žádostí: Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS):  29. 11. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 6. 12. 2018 od 13:00 v Prorubkách,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

Kontaktní osoba: Kateřina Holmová

 

 


 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV) Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 26. 3. 2018

- příjem žádostí: 9. 4. - 27. 4. 2018 přes Portál Farmáře

fiche: Zemědělské podniky, Zemědelské produkty, Infrastruktura v lesíchNezemědělské podnikání, Neproduktivní investice v lesích, Krátké řetězce 

- alokace: 9,085 miliónů Kč

výzva:  2. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 2. výzvy.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf

- školení pro žadatele: 28. 3. 2018, 9:00, kancelář MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 03 Rychnov nad Kněžnou,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace 2.výzva.pdf

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté Žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS):  5. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 19. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf

- zasedání Valné hromady: 21. 6. 2018 od 16:30 v obci Synkov-Slemeno,  Zápis z jednání Valné hromady.pdf

- seznam vybraných/nevybraných žádostí:  Vybrané Žádosti o dotaci.pdf

 

Kontaktní osoba: Renata Horáková

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 26. 2. 2018

- příjem žádostí: 26. 2. - 30. 3. 2018, 12:00 

- opatření: Prorodinná opatřeníZaměstnanost   

- alokace: Prorodinná opatření 1 800 000 Kč, Zaměstnanost 3 340 000 Kč

- Prorodinná opatření:   Výzva.pdf Příloha č.1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Příloha č.2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

- Zaměstnanost:  Výzva.pdf Příloha č.1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf,  Příloha č.2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

- školení pro žadatele: 28. 2. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf

  Prezentace úvod.pptx Prezentace výzev.pptx Prezentace MS2014+.pptx

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS):  1. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Prorodinná opatření.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Zaměstnanost.pdf

- zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 19. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru - Prorodinná opatření.pdf Zápis z jednání Programového výboru - Zaměstnanost.pdf

- opravné zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 2. 8. 2018 od 7:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka opravné zasedání Programového výboru.pdf Zápis z opravného jednání Programového výboru.pdf Zápis z opravného jednání Programového výboru - tabulka.pdf

- hodnocení projektů (hodnotící tabulky, prezenční listiny atd.): Zaměstnanost I. , Prorodinná opatření II. 

 

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Kateřina Holmová

 

 


 

Harmonogram výzev na rok 2018

 

Výzvy plánované na rok 2018: Harmonogram výzev 2018.pdf

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny!

 

více na: http://www.sdruzenisplav.cz/irop

- vyhlášení: 23.10.2017, 8.00 hod (1, 2); 1.11.2017, 8.00 hod; 6.12.2017, 8.00 hod;

- příjem žádostí: do 30.11.2017, 12.00 hod (1, 2, 3); do 8.12.2017, 12.00 hod (4)

- alokace:  10 miliónů Kč

- opatření: Ekologická a bezpečná dopravaVýchova a vzdělávání - investiceŘešení krizových situací, Sociální služby a komunity - investice

- výzvy:  Výzva Ekologická a bezpečná doprava.pdf Výzva Výchova a vzdělávání-investice.pdf Výzva Sociální služby a komunity-investice.pdf Výzva Krizové situace.pdf

 

- školení pro žadatele: 10.10.2017, 9.00 hod, místnost 200 v Městském úřadě Rychnova nad Kněžnou,  IROP Pozvánka na školení 10.10.2017.doc IROP Prezentace 10.10.2017.pptx

 

- seznam přijatých žádostí: Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zápis z jednání Hodnotící komise:  Zápis z 1. jednání Hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání Hodnotíci komise.pdf

- zápis z jednání Programového výboru:  Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Kubišová (opatření 5), tel. 728 098 091, Ing.arch. Kateřina Holmová (opatření 1, 2, 3), tel. 732 578 889

 

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 18. 4. 2017

- příjem žádostí: 18. 4. - 14. 7. 12:00 

- opatření: Prorodinná opatřeníSociální služby a komunity  

- alokace: 4,8 miliónů Kč

- výzvy:  Výzva - Prorodinná opatření.pdf Výzva - Sociální služby a komunity - neinvestice.pdf

- školení pro žadatele: 20. 4. 2017, 10:00, kancelář Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou 

 Pozvánka na školení 20. 4. 2017.doc školení pro žadatele - prezentace OPZ.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing.arch. Kateřina Holmová

 

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV) Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 2. 5. 2017

- příjem žádostí: 9. 5. - 31. 5. 12:00

- fiche: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství

- alokace: 10,5 miliónů Kč

výzva: 1.výzva.pdf, Schválení výzvy - SZIF.pdf Časový harmonogram výzvy.docx

- školení pro žadatele: 26. 4. 2017, 9:00, zasedací místnost Agentury pro zemědělství a venkov v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou,  školení pro žadatele - prezentace PRV.pdf

- seznam přijatých žádostí: Přijaté Žádosti o dotaci.pdf

 

Kontaktní osoba: Renata Horáková

 

 

 

- seznam přijatých žádostí: Přijaté žádosti o dotaci.pdf