icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Aktuality

  

 

Únor 2018

  • vyhlášení Šablon II. pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, DDM a ZUŠ
  • projekty je možné podávat po vyplnění dotazníkového šetření.

 

Zahájení realizace projektu II. je možné od 1.8.2018 - max na 2 roky a to vždy od každého 1. dne v měsíci.

 

*******************************************************************************************

Dotační období platné pro Šablony I.

 

Projekty zjednodušeného vykazování pro SŠ a VOŠ

Podávání žádostí bylo možné 20.12.2016 - 30.9.2017 do 14:00.

Více info je na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

 

Projekty zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ = Šablony I

Bylo možné podat žádost v Šablonách I do konce června 2017 přes systém ISKP2014+, projekt může trvat max. 2 roky. Škola využije minimálně 1 povinnou šablonu a vybere si další šablony dle potřeby a zaměření školy.

Výše podpory na 1 žádost           Minimální: 200 000 Kč/1 subjekt        Maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)

 

Nejčastější výběr šablon:

  • Školní asistent MŠ, ZŠ
  • Chůva
  • Sdílení zkušeností MŠ, ZŠ

 

Aktuální stav čerpání šablon na území ORP RK ke 4.10.2017 (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ):  36 škol + ZŠ Kolowratská, ZŠS Neratov

27 škol                  projekt v realizaci, žádosti podané přes MAS Sdružení SPLAV (11x), žádosti podané přes vlastní management

                                   nebo externí spolupráci (16x)

9 škol                    bez přihlášeného projektu

2 školy                  není možné dosáhnout z důvodu povinné šablony ZŠ a MŠ Orlické Záhoří, Pěčín (limity nezohledňují některé malé školy

                                   s malým počtem žáků)

 

Přihlášené školy vyčerpají:         14,5 mil. Kč

Průměr na školu:                      537 tis. Kč

 

 

Šablony I. podané přes MAS Sdružení SPLAV:

 

 

Seznam všech škol, které čerpají v Šablonách I.: