icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Akce MAS

  

 

Leden:

čtvrtek 3. 1. - Jak se učí ve Finsku? (beseda finského učitele o finském vzdělávacím systému pro veřejnost a odbornou veřejnost) - 16.30 - 19.30, Malý sál Pelclova divadla, Panská 79, Rychnov n/K.

 

úterý 8. 1. - Metody pro rozvoj finanční gramotnosti (workshop pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, lektor Mgr. Lukáš Heřman) - 14.00 - 18.00, ZŠ Javornická, Rychnov n/K.

Seminář probíhá formou modelových aktivit ve skupinách po 2/3/4 učitelích. Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Seminář je zaměřen na 5 základních okruhů finanční gramotnosti: peníze, nákup, příjem, výdaje a bankovní služby. Seminář ukáže možnosti, jak téma FG začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Předvedeme si, jak poutavě spojit hodiny matematiky s aktivitami FG a tím zvýšit oblibu tohoto tématu u žáků. Čekají vás rozcvičkové aktivity spojené s penězi, výukové metody jako zástupná písmena, kvízy, pracovní kartičky do dvojic a skupin a další využitelné aktivity.

Účast potvrďte do 7.1.2019 na map@sdruzenisplav.cz. Pouze pro předem přihlášené.

 

úterý 15. 1. - Výchova bez násilí (workshop pro veřejnost, lektor Mgr. Petr Soják, Ph.D) - 9.00 - 12.00, MC Dráček, Tyršova 260, Vamberk

 

úterý 15. 1. - Výchova bez násilí (workshop pro veřejnost, lektor Mgr. Petr Soják, Ph.D) - 16.30 - 19.30, Déčko – DDM, Poláčkovo náměstí 88, Společenská místnost, Rychnov n/K.

 

úterý 15. 1. - Čtenářská gramotnost napříč předměty (workshop pro učitele 4. – 9. ročníku, lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, Ph. D.) - 12.30 - 16.30,  Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n/K.

 

středa 16. 1.  - Kulatý stůl k logopedickým vadám (odborně vedená diskuze pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost) - 14.30 - 18.00, ZŠ Javornická 1596, Rychnov n/K.

 

čtvrtek 24. 1. - Pracovní skupina Spolupráce a otevřenost - rozvoj spolupráce škol a otevřenosti k regionu a komunitě - 14.45 - 16.15 - místo bude upřesněno

 

Únor:

leden/únor  - Místně zakotvené učení  - úvodní seminář o této metodě pro pedagogy, místo bude upřesněno

 

čtvrtek 7. 2. - Umění komunikace 2 aneb rodič, žák a učitel (workshop pro pracovníky ve vzdělávání, lektorka Mgr. Taťána Brodská) - 13.00 - 19.00 , ZŠ Solnice, Dobrušská 81, Solnice

Společně se zaměříme na komunikační role, nástrahy komunikace a ošetření rizik. Povíme si, jak předejít konfliktu a jak zacházet s konfliktem, který již vznikl, včetně praktických nácviků. Také se naučíme, jak se domluvit s rodičem, s žákem a učitelem a jak dojdeme konstruktivně k dohodě. Účast potvrďte do 4.2.2019 na map@sdruzenisplav.cz. Pouze pro předem přihlášené.

 

pátek 8. 2. - Zřizovatel a škola na jedné lodi (setkání zřizovatelů a vedení škol doprovázené seminářem zaměřeným na školskou legislativu - PaedDr. Milan Štoček) - 8.30 - 12.30, pohostinství U Rufferů, Javornice č. p. 246

 

14./21. 2. -  Otevřená hodina – Metody pro rozvoj finanční gramotnosti (pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, lektor Mgr. Lukáš Heřman), 10.00 - 13.00, ZŠ Javornická 1596, Rychnov n/K.

Otevřené hodině bude předcházet školení k metodikám hospitací. Po otevřené hodině bude následovat rozbor hodiny s odborníkem. Účast potvrďte do 10.2.2019 na map@sdruzenisplav.cz. Pouze pro předem přihlášené (max. 5 osob).

 

pondělí 25. 2. - Otevřená hodina – Kooperativní a párové metody učení v naučných předmětech – Zeměpis (pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, lektor Mgr. Lukáš Heřman) - 8.00 - 11.00, ZŠ Javornická 1596, Rychnov n/K.

Otevřené hodině bude předcházet školení k metodikám hospitací. Po otevřené hodině bude následovat rozbor hodiny s odborníkem. Účast potvrďte do 20.2.2019 na map@sdruzenisplav.cz. Pouze pro předem přihlášené (max. 5 osob).

 

Březen:

2/2 března 2019, 13:00 – 16:00 hod, Komunitní zahrada Doudleby nad Orlicí

Pojďme spolu na zahradu, Lektorka workshopu: Petra Formánková (Ekocentrum Paleta Oucmanice), Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ

Průvodce o tom, jak si společně navrhnout, založit a starat se o přírodní, permakulturní, zahradu. Lektorka vysvětlí, jak dětem ukázat, jak vše funguje a jak je potřeba se o přírodní zahradu starat. Děti společně s bytostmi přírody prozkoumají půdu, vítr a slunce, naplánují si, co by chtěly na zahradě mít a pěstovat. Postupně procházejí zahradním rokem od září do následujících Vánoc.

 

Jak nastavit hranice a umět říkat ne

Den: středa 14.11.2018, 16.00 - 17.30

Místo konání: Malá zasedací místnost, Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou

Lektor: Martina Černá

Typ akce: seminář

Určeno pro rodiče, širokou veřejnost.

Pozvánka ke stažení Jak nastavit hranice

 

Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa

Den: čtvrtek 15.11.2018, 17.00 - 19.00

Místo konání: ZŠ Mozaika

Lektor: Vít Pospíšil

Typ akce: seminář

Určeno pro rodiče, širokou veřejnost.

Pozvánka ke stažení Rizika online světa

 

Setkání vedení škol

Den: 22. - 23.11.2018, od 14.00

Místo konání: Ekocentrum Paleta Oucmanice

Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola, PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Mgr. Kamila Barlow

Typ akce: pracovní setkání

Určeno pro vedení škol. Pouze pro předem přihlášené.

 

Rovné příležitosti pro různorodé mozky

Den: 26.11.2018, 16.00 - 19.00

Místo konání: ZŠ Masarykova, Masarykova 563, RK

Lektor: Ing. Kateřina Emer Venclová, Mgr, Petra Dočkalová

Typ akce: workshop a společná diskuze

Určeno pro rodiče, širokou veřejnost.

Pozvánka ke stažení Rovné příležitosti

 

Umění komunikace pro pedagogy

Den: čtvrtek 29.11.2018, 8.30 - 15.00

Místo konání: Velká zasedací místnost, Úřad práce RK

Lektor: Mgr. Taťána Brodská

Typ akce: seminář

Určeno pro pedagogy, veřejnost. Pouze pro předem přihlášené.

Pozvánka ke stažení Umění komunikace