icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Akce a setkávání o vzdělávání s Vámi a pro Vás v MAP na Rychnovsku

  

 

V projektu a souvislosti s ním se koná řada setkání související s místním akčním plánováním, podněcováním témat i plněním společných aktivit. Aktuální pozvánky najdete níže na této stránce v plánovaných akcích.

Uplynulé akce hledejte na tomto odkazu i s dokumentací (a setkání Pracovních skupin najdete v jiném oddíle).

Prosím, pokud se chcete zúčastnit aktivit, registrujte se zde (odhlášení potom na map@sdruzenisplav.cz).

 

Máte pro nás námět? Napište nám ho sem, prosím.

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

(jsou průběžně aktualizovány)

 

Září:

 

Vzdor a vztek u dětí do 6 let

Den: středa 11. září 2019 9.30 – 11.30

Místo konání: Solnický Brouček, z.s., Společenský dům, Družstevní 555, 517 01 Solnice

Lektork: Mgr. Martin Vlasák – vystudovaný pedagog pro 2.stupeň ZŠ, předseda sdružení OD5K10, z.s., odborný lektor seminářů primární prevence na ZŠ a SŠ, kontaktní pracovník  pro děti a mládež v nízkoprahovém zařízení, certifikovaný rodinný poradce

Typ akce: Přednáška pro rodiče, prarodiče i veřejnost

Pozvánka: Vzdor a vztek 2019.pdf

 

Šikana

Den: čtvrtek 12. září 2019 15.30 – 19.00

Místo konání: Déčko - DDM, Poláčkovo náměstí 88, Rychnov nad Kněžnou

Lektor: Mgr. Jiří Maléř, speciální pedagog – etoped a lektor pro oblast školství a sociální sféru

Typ akce: Přednáška pro pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele, výchovné poradce, veřejnost i žáky

Pozvánka: Šikana 2019.pdf

 

Komunikace rodičů a školy - pro pedagogy

Den: středa 18. září 2019 9.30 – 14.30

Místo konání: Déčko - DDM, Poláčkovo náměstí 88, Rychnov nad Kněžnou

Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D., psycholog, speciální pedagog, přednáší na katedře psychologie FF UK, odborník na konflikty

Typ akce: seminář pro vedení škol, výchovné poradce a učitele

Pozvánka: Komunikace školy a rodiče 2019.pdf

 

Komunikace rodičů a školy - pro rodiče a veřejnost

Den: středa 18. září 2019 17.00 – 19.00

Místo konání: Déčko - DDM, Poláčkovo náměstí 88, Rychnov nad Kněžnou

Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D., psycholog, speciální pedagog, přednáší na katedře psychologie FF UK, odborník na konflikty

Typ akce: beseda pro rodiče a veřejnost

Pozvánka: Komunikace školy a rodiče 2019.pdf

 

Na cestě ke škole 21. století - festival vzdělávání (150 let po zavedení povinné školní docházky)

Den: 24.-26.9. 2019 

Místo konání: Zámek Rychnov nad Kněžnou

Panelové diskuze, workshopy, ukázky metod.

Kavárna, akce pro děti, diskusní stolky, hudební a výtvarné vystoupení. 

Pro děti, žáky, učitele, rodiče a veřejnost. 
Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

PROGRAM: Dokument Plakat_program_A2.pdf

 

 

Říjen:

 

Strategie vyšetřování šikany I.

Den: čtvrtek 10. října 2019, 15.30 – 19.00

Místo konání: Mateřská škola Láň, Českých bratří 1387, 516 01 Rychnov n. Kn.

Lektor: Mgr. Jiří Maléř, speciální pedagog – etoped a lektor pro oblast školství a sociální sféru

Typ akce: Přednáška pro pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele a výchovné poradce

Pozvánka: Šikana - strategie.pdf

 

 

Listopad:

 

Olympiáda regionálních znalostí pod záštitiou hejtmana Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Kdy: 1. kolo začátek října 2019, 2. kolo  24. 10. 2019 od 9h (celodenní program)

Místo konání: 1. kolo ve třídě ZŠ, 2. kolo v sále Společenského centra, Panská 1492, 51601 Rychnov nad Kěnžnou

Porota: PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov; Ing. David Rešl  - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory; Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce; PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje; Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h.

Typ akce: dvoukolový test regionálních znalostí pro žáky druhého stupně základních škol. Nejlepších 10 tříčlenných družstev, postupujících do 2. kola, obdrží řadu cen a pozvání na dvoudenní výlet po zajímavých místech Rychnovska s průvodcem Bohumírem Dragounem, včetně plné penze a ubytování.

Pozvánka: Olympiáda.pdf

 

 


 

Vzdělávací akce jiných organizací 

Doporučení na jiné zajímavé akce, které míří k cílům našeho MAP.