icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Podrobnosti o projektu

  

 

SENSE OF LIGHT (VNÍMÁNÍ SVĚTLA)

 

O projektu:

Projekt je zaměřen na školení a vzdělávací potřeby cílových skupin: mladí lidé a studenti, lektoři, vedoucí mládeže působící v neformálním i formálním vzdělávání, fotokluby, učitelé a zaměstnanci vzdělávacích organizací, ohrožené skupiny obyvatel – nezaměstnaní, etnické menšiny, migranti

 

Společnou myšlenkou partnerů projektu je: ´posílit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin být kreativní, nezávislý, zaměstnatelný, aktivní, konkurenceschopný a prospěšný pro svou komunitu´.

 

Projekt těží z celosvětově rozšířené vášně k fotografování; tento koníček a záliba bude sloužit jako nástroj a prostředek k vytváření příležitostí k učení, k upozornění na negativní ekonomické, sociální a environmentální jevy ve společnosti, ale také k rozvoji tvůrčího podnikání v důležitých oblastech cestovního ruchu, kultury, životního prostředí a rozvoji venkova/města. Tento projekt chce prostřednictvím dobře a realisticky navržených pracovních balíků a osvětových výstupů zlepšit průřezové a základní dovednosti a kvalifikaci cílových skupin v oblasti vizuálních řemesel.

 

Projekt posílí mladé lidi v celé řadě odvětví a témat a bude je motivovat, aby byli aktivní, uvědomělí a prospěšné členové svých komunit a společnosti jako celku.


V rámci projektu budou připraveny 3 interaktivní příručky – každá na jedno základní téma udržitelného rozvoje (ekonomické téma, sociální téma, environmentální téma), které budou využity při tzv. mobilních vzdělávacích workshopech. Účastníci si zlepší základní analytické, rozhodovací, sociální, digitální a manažerské dovednosti a prohloubí v sobě smysl pro empatii, solidaritu, rovnost a spravedlnost.

 

Projekt si klade za cíl oslovit všechny tři oblasti udržitelného rozvoje a přispět k lepšímu zavádění inovativních iniciativ identifikovaných mladými lidmi pomocí fotografování v různých odvětvích. Vizuální a kreativní činnosti projektu nejsou míněny jako volnočasové aktivity a nákladné koníčky, ale jako nástroj přinášející nové poznatky a řešení.

 

Vše bude otestováno díky pilotnímu start-upu pro mladé lidi, který bude podpořený kvalifikovanými odborníky, podnikateli i vzdělávacími aktivitami. Start-up prověří kvalitu všech osvětových výstupů projektu stejně jako udržitelnost sociálních podniků mládeže.

 

Výstupy/aktivity:

  • Přípravná fáze pracovní balík 1

 

  • Interaktivních příručky/učebnice (pro studenty i učitele) pracovní balík 2:

Příručka sociální a umělecké fotografie

Příručka fotografování přírody a krajiny (aktuální a kontroverzní témata)

Příručka obchodního pozadí fotografování

zodpovídá: Legend Foto (Slovensko)

 

  • Mobilní vzdělávací workshopy (lokální vzdělávání mládeže a praxe lektorů) pracovní balík 3:

Vznik certifikovaných vzdělávacích modulů

Workshop v každé partnerské zemi (celkem 7 workshopů) na jedno ze tří klíčových témat – ekonomické, sociální, environmentální) pro min. 15 místních osob s min. 3 zahraničními lektory

zodpovídá: Agora (Rumunsko)

 

  • Pilotní start-upy pro mladé lidi pracovní balík 4:

Nejaktivnější účastníci mobilních workshopů budou přizváni k pilotnímu start-upu v každé partnerské zemi. Start-up v praxi otestuje interaktivní příručky/učebnice a vzdělávací moduly.

zodpovídá: NORDA (Maďarsko)

 

  • Síť partnerů a účastníků CANLI Network (Carpathian Network of Light) s navazujícími možnostmi pracovní balík 5:

Udržení a posílení komunikačních kanálů

zodpovídá: RARR S.A. (Polsko)

 

  • Evaluace, zajištění kvality pracovní balík 6

zodpovídá: No Frontiers 21 Century (Bulharsko)

 

  • Diseminační aktivity pracovní balík 7:

Evropský workshop – příklady dobré praxe v Estonsku

Konference o sociální podnikání v Bulharsku

Závěrečná konference projektu na Slovensku

zodpovídá: JAP (Estonsko)

 

  • Management, organizace pracovní balík 8

5 pracovních schůzek – za každou partnerskou organizaci 1 – 2 účastníci (celkem 7 cest na každou partnerskou organizaci)

zodpovídá: Sdružení SPLAV (Česká republika)