icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Základní školy I

  

AKTIVITY PRO ZŠ

 

I. Personální podpora (IP 1, SC 2)

1. Školní asistent – personální podpora ZŠ

Výstup aktivity

Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

Celkové náklady na aktivitu v Kč

16 365

 

2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Výstup aktivity

Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

29 210

 

3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Výstup aktivity

Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

28 800

 

4. Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

Výstup aktivity

Práce sociálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na 1 měsíc

Celkové náklady na aktivitu v Kč                  4 831

 

 


 

II. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (IP 1, SC 2 a IP 3, SC 1)

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze)

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

6 380

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 32 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

15 950

 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 32 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

15 950

 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

22 330

 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

 

22 330

 

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

31 900

 

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

31 900

 

8. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu v časové dotaci 8 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

1 180

 

9. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Výstup aktivity

3 absolventi uceleného bloku vzájemné spolupráce pedagogů

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

37 800

 

10. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

 

Výstup aktivity

2 absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin

Celkové náklady na aktivitu v Kč

15 456

 

 11. Tandemová výuka na ZŠ

Výstup aktivity

2 absolventi uceleného bloku vzájemné spolupráce pedagogů

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

6 300

 

12. CLIL ve výuce na ZŠ

Výstup aktivity

2 absolventi uceleného bloku spolupráce učitelů při přípravě a realizaci CLIL

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

56 280

 

13. Nové metody ve výuce na ZŠ (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

Výstup aktivity

2 absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

11 256

 

 


 

III. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (IP 1, SC 2)

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Výstup aktivity

Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

18 010

 

2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Výstup aktivity

Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

18 010

 

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Výstup aktivity

Ucelený blok doučování

 

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

6 720

 

4. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Výstup aktivity

Ucelený blok odpolední přípravy

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

20 160

 

 


 

IV. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ (IP 1, SC 2)

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Výstup aktivity

Realizovaná dvouhodinová setkání v celkovém rozsahu 12 h

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

50 394