icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Strategie MAS Sdružení SPLAV

  

SCLLD byla schválena MMR

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV 2021-27 byla schválena na zasedání Valné hromady MAS ve dnech 9.-11. března 2021 formou per rollam. Počátkem června byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj a dne 2.8.2021 byla řídícím orgánem MMR schválena.

 

 SCLLD Koncepční část - 1. verze.pdf

 SCLLD Koncepční část - schválená po připomínkách MMR.pdf

 

 Příl.1 - SCLLD analýza.pdf

 Příl.2 - Doklady o zapojení komunity.pdf

 Příl.3 - SWOT_analýza.pdf

 Příl.4 - strom problémů.pdf

 Přil.5 - Strom cílů.pdf

 Přil.6 - Opatření.pdf

 

 

 

Pracovní verze SCLLD dokončena

 

V prosinci 2020 byla dokončena pracovní verze Strategie MAS Sdružení SPLAV 2021-27. Postupně budou doplněny i přílohy SCLLD (socioekonomická analýza, SWOT analýza a další). Budeme rádi za všechny vaše názory, podněty a připomínky k této strategii. Veškeré připomínky prosím zasílejte do 31.1.2021 na emailové adresy katerina@sdruzenisplav.cz nebo petr@sdruzenisplav.cz.

 

   Strategie-pracovní veze 2021-27.pdf

 

   SCLLD analýza pracovní.pdf

 

 

Anketa obyvatel regionu MAS Sdružení SPLAV k strategii rozvoje

 

Během srpna 2020 je realizována anketa mezi obyvateli MAS Sdružení SPLAV. Budeme rádi, pokud se této ankety zúčastníte i vy. Můžete kliknout na následující odkaz, nebo naskenovat QR kód

 

 

Vyplnit dotazník obyvatel Rychnovska pro MAS!

 

 

 

Stav zpracování ke 30.6. 2020: 

 

Práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 začaly během roku 2019 průběžným vyhodnocováním a evaluací programového období 2014-2020. 

 

Počátkem roku 2020 byla zahájena tvorba analytické části strategie, a to - podobně jako v minulém období - kombinací expertního a komunitního zpracování. V rámci expertního zpracování byla sledována nejrůznější statistická data vztahující se k území MAS (např. ČSÚ, MPSV apod.). Na jejich základě pak byl aktualizován současný profil území vč. aktuálních vývojových trendů. 

V rámci komunitního zpracování byly realizovány návštěvy u starostů většiny obcí v území MAS (zbylé obce budou navštíveny během července 2020). Předmětem rozhovorů bylo jak zjišťování současné situace v obci, tak i představ jejich záměrů pro další období. Zároveň zpracovatelé provedli během zasedání Valné hromady dne 18.6.2020 dotazníkové šetření mezi členy MAS Sdružení SPLAV.

 

Zpracování strategie bude pokračovat dalšími kroky ve 2. poletí r. 2020.