icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Valná hromada

  
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS SDRUŽENÍ SPLAV 27. 6. 2017 V HOSTINCI U KARLA IV. V ZÁMĚLI

 

Účast: 20 členů MAS, Valná hromada nebyla usnášeníschopná

 

  1. Zpráva o činnosti MAS v 2. čtvrtletí 2017

Manažerka MAS podala informaci o činnosti MAS v uplynulém období. Zasedání Programového výboru a Valné hromady bylo svoláno na 27.4., Kvůli omluvení většiny členů bylo zasedání PV zrušeno. Bylo uskutečněno partnerské setkání s MAS Ostrožsko-Horňácko. V dubnu se uskutečnila brigáda na zahradě v Doudlebách n/O. Další činnost probíhala v rámci realizace jednotlivých projektů.

 

  1. Informace o projektech MAS:

- Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Rychnov n/K.

Projekt je v plné realizaci. 21.6. zasedl Řídící výbor MAP a schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce včetně seznamu doporučených projektů. Další práce budou pokračovat dopracováním textů priorit, cílů a opatření. Prezentace ke stažení zde:  MAP 27. 6.pptx

- Probíhající projekty spolupráce - Life from Soil, Sence of Light

Projekt Life from Soil bude ukončen závěrečnou poradou realizačního týmu v Praze. Všechny aktivity projektu byly splněny. Projekt Sence of light pokračuje fotografickým workshopem v Košicích. MAS vysílá 2 účastnice – Martu Wojciechovskou ze Sdružení Neratov a Kamilu Chudobovou zastupující D-agro, s.r.o., obě členky MAS. Český workshop je připravován na konec srpna pod vedením pana Boba Dvořáka.

- Připravované projekty spolupráce

MAS má schválenou fichi na projekty spolupráce, do září 2017 bude připravovat 2 projekty – projekt Bezpečnost v obcích s finskou a estonskou MAS (rozpočet cca 500 tis. Kč) a projekt Místní produkce s MAS Orlicko, Pohoda venkova a Nad Orlicí (rozpočet cca 100 tis. Kč). Další projekty budou připravovány v dalším období.

 

  1. Informace k 1.výzvě Programového rámce PRV – seznam podaných žádostí, alokace

Manažerka MAS informovala členy PV o průběhu 1. výzvy PR PRV – viz příloha. Bylo podáno 16 žádostí do všech 4 vyhlášených fichí,1 projekt byl vyřazen v rámci hodnocení přijatelnosti. Výběrová komise MAS zasedne 28.6.2017.

 

  1. Informace k 1. kolu výzev Programového rámce OPZ

Manažerka MAS informovala o průběhu prodloužených výzev. Zatím nebyl podán žádný projekt, 1 je avizován do Prorodinných opatření. MAS připraví vlastní projekt na Sociální služby, projekt bude zaměřen na síťování neziskových organizací a podporu činnosti komunitní zahrady v Doudlebách n/O.

 

  1. Školení členů MAS k Programovému rámci IROP – 1.kolo výzev
  • Opatř.1. Ekologická a bezpečná doprava
  • Opatř.2. Řešení krizových situací
  • Opatř.3. Sociální služby a komunity – investice
  • Opatř.5. Výchova a vzdělávání –investice

Podmínky výzev, výběrová kritéria, organizace příjmu žádostí

Manažerka MAS přednesla prezentaci připravovaných výzev PR IROP včetně rozboru podmínek přijatelnosti žadatele a výdajů a specifik příloh. Prezentace ke stažení zde:  IROP 27. 6.pptx

 

  1. Diskuze

V rámci diskuze byly zodpovídány dotazy zájemců a konzultovány jejich záměry.