icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Seznam členů MAS

  
Členové MAS Sdužení SPLAV - veřejný sektor:
 
1. DSO Mikroregion Bělá (IČ 70969655)                               
zastoupený předsedou svazku Bc. Vladimírem Bukovským                                          
517 03 Skuhrov nad Bělou 84                                       
 
2. obec Libel (IČ 00579254)
zastoupená starostkou obce Boženou Šedovou
517 41 Libel 28
 
3. obec Lično (IČ 00275069)                                                 
zastoupená starostou obce Bc. Tomášem Vilímkem                                                     
517 35 Lično 17                                                          
 
4. obec Lukavice (IČ 005 79 301)
zastoupená starostkou obce Evou Martinů
516 03 Lukavice 190
 
5. obec Synkov-Slemeno (IČ 005 79 289)                                           
zastoupená starostou obce Vítězslavem Kapčukem                                                     
516 01  Synkov 46                                                      
  
6. obec Voděrady (IČ 002 75 706)
zastoupená starostou obce Bc. Michalem Hejnou
517 34 Voděrady 70
                                   
7. Základní a mateřská škola Javornice (IČ 709 79 936)
zastoupená Vlastimilem Zachovalem
517 11 Javornice 2
           
8. Město Rokytnice v Orlických horách (IČ 00275301)
zastoupené starostou města Petrem Hudouskem
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách          
 
9. Město Vamberk (IČ 00275492)
zastoupené starostou města Rudolfem Futterem
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
 
10. Obec Rybná nad Zdobnicí (IČ 00275328)
zastoupená starostkou obce Marií Valáškovou
Rybná 1, 517 55 Rybná nad Zdobnicí    
 
11. Obec Pěčín (IČ 00275221)
zastoupená starostou obce Miroslavem Petrem
517 57 Pěčín 207  
 
12. Obec Záměl (IČ 00275531)
zastoupená starostou obce Josefem Novotným
517 43 Záměl 158  
 
13. Obec Orlické Záhoří (IČ 00275204)
zastoupená starostou obce Vojtěchem Špinlerem
517 64 Orlické Záhoří 37
 
14. Obec Černíkovice (IČ 00274801)
zastoupená starostkou obce Zdenkou Jedlinskou
517 04 Černíkovice 55
 
15. Obec Zdobnice (IČ 00275557)
zastoupená starostou obce Ing. Ivanem Pártlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Zdobnice 77
 
Soukromý sektor:
 
16. Sdružení VILLA NOVA středisko experimentální archeologie a regionálních dějin (IČ 608 84 037)
zastoupené předsedou PhDr. Bohumírem Dragounem
Nám. Karla Poláčka 88, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
17. SK Solnice (IČ 150 40 551)
zastoupený předsedou Milanem Hrubým
Komenského 330, 517 01 Solnice         
 
18. V-STAV RK (IČ 259 67 924)
Zastoupená jednatelem Miroslavem Valterou
Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
 
19. ´´Má vlast – můj domov, z.s.´´ (IČ 285 54 744)
zastoupená předsedkyní Marií Trejtnarovou
Záměl 27, 517 43 Potštejn
                                     
20. TJ Sokol Černíkovice (IČ 486 13 258)
zastoupený Václavem Duškem
517 04 Černíkovice 118 
 
21. CENTRUM ORION, z.s. (IČ 682 46 901)     
zastoupené Pharm. Dr. Ilonou Mikušovou                                
Javornická 1581, 516 01 Rychnov n/K.                         
 
22. Ing. Věra Kulštejnová (IČ 727 92 132)
soukromý podnikatel
Mírová 1436, 516 01 Rychnov n/K.
 
23. FARMA BROCNÁ s.r.o. (IČ 609 13 436)
zastoupená jednatelem  Josefem Kuncem                                                        
Brocná 64, 517 03 Skuhrov n/B.                                   
 
24. Miroslav Bartoš (IČ 485 97 244)
soukromě hospodařící rolník
Byzhradec 3, 518 01 Dobruška
 
25. Statek Uhřínov, a.s. (IČ 601 08 754)                                          
zastoupený ředitelem Ing. Bohumilem Staňkem                                                                                                                
Liberk – Uhřínov 57, 516 01 Rychnov n/K.    
                  
26. HORAL a.s. Hláska (IČ  481 71 093)
zastoupená Ing. Jiřím Dostálem
Liberk – Hláska 1, 516 01 Rychnov n/K.
 
27. Vít Kovář (IČ  145 22 039)                                                                      
soukromě hospodařící rolník                                                                
Bílý Újezd 30                                                                           
 
28. Karel Pácha (IČ 455 90 648)                     
soukromě hospodařící rolník  
Liberk – Prorubky 15, 516 01 Rychnov n/K.               
 
29. Vladimír Hostinský (IČ 608 85 262)                                              
soukromě hospodařící rolník                                        
Dlouhá Ves 15, 516 01 Rychnov n/K.                           
 
30. Milan Bárta (IČ 455 92 713)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou 116  
 
31. Regional Development Agency (IČ 701 57 855)
zastoupená zástupkyní ředitelky Mgr. Michaelou Prouzovou
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
 
32. Rudolf Poláček (IČ 881 23 006)
soukromě hospodařící rolník
Uhřínov 55, 516 01 Liberk
 
33. D-agro s.r.o. (IČ 288 52 711)
zastoupená jednatelkou Kamilou Chudobovou
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
34. Farma Tichý a spol. a.s. (IČ 259 41 119)
zastoupená ředitelem Pavlem Tichým
517 43 Záměl 226
 
35. FARMA ORLICE o.p.s. (IČ 259 62 892)
zastoupená Petrem Suchárem
517 61, Bartošovice v Orlických horách 84
 
36. ZDOBNICE a.s. (IČ 481 73 291)
zastoupená Josefem Duškem
517 56 Slatina nad Zdobnicí 39 
 
37. Jiří Petrlák (IČ 162 29 380)
soukromě hospodařící rolník
517 41 Tutleky 9 
 
38. Lubomír Novohradský (IČ 486 14 424)
soukromě hospodařící rolník
Vyhnánov 69, 517 42 Doudleby nad Orlicí
 
39. Libor Matyáš (IČ 674 42 706) 
soukromě hospodařící rolník
517 64 Orlické Záhoří 18
 
40. ORLICKO a.s. (IČ 481 68 297)
zastoupená jednatelem Petrem Marešem
Nebeská Rybná 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
 
41. Milan Pleva (IČ 162 24 990)
soukromý podnikatel
Českých Bratří 325, 517 43 Potštejn
 
42. Petr Hájek (IČ 464 56 864)
soukromě hospodařící rolník
Merklovice 39, 517 54 Vamberk 
 
43. Olga Tvrdoňová (IČ 455 47 700)
soukromě hospodařící rolník
Na Městečku 33, 517 43 Potštejn
 
44. Ekolife - družstvo Orlické Záhoří (IČ 465 05 857)
zastoupená Ondřejem Hulcem
517 64 Orlické Záhoří 8
 
45. Sbor dobrovolných hasičů Merklovice (IČ 674 38 946)
zastoupená Jaroslavem Kaplanem
Mírová 1538, 517 43 Vamberk 
 
46. LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB o. s. (IČ 285 57 654)
zastoupený Robinem Homolkou
U Váhy 1190, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 
47. Farma Třebešov s.r.o. (IČ 49814532) 
zastoupená Liborem Burianem
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
48. Sdružení Neratov, z.s. (IČ 464 56 970)
zastoupené paní Janou Němcovou
517 61 Bartošovice v Orlických horách 84
 
49. Ing. Richard Poláček (IČ 642 26 069)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou
 
50. Eleonora Dujková, s.r.o. (IČ 02594625)
Zámek Doudleby nad Orlicí 1,
517 42  Doudleby n/O