icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Program rozvoje venkova

  

ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PR PRV)

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím PRV opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj). Fiche 1-8 budou dále realizovány podle dílčího opatření 19.2.1. Podpora provádění v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a fiche 9 podle dílčího opatření 19.3.1. Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny.   Všechny aktivity musí být zároveň v souladu s příslušnými články nařízení, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.  

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI!

 

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost  

- vhodní žadatelé: dle fiche

- podpora projektu (míra dotace): 25 - 100% dle fiche a žadatele 

- uznatelné náklady: min.50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: max.24 měsíců dle výzvy                                           

Obecné dokumenty !rozlikni!

 

KROK 2. Vyberu jednu z 8 fichí SCLLD MAS vhodnou pro můj projekt: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Lesnická infrastuktura, Nezemědělské podnikání, Neproduktivní investice v lesích, Technika pro lesní hospodářství, Krátké řetězce

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji projekt v kancláři MAS, kontaktní osoba: Renata Horáková, renata@sdruzenisplav.cz, +420 733 772 076

 školení pro žadatele - prezentace PRV.pdf

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva, ve které je i mnou vybraná fiche a včas podám projekt

 Postup pro vygenerovani Žádosti o dotaci pres MAS.pdf

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.docx

 

 

 Vybrané projekty v rámci 1. výzvy

 

 

 

 

FICHE (OPATŘENÍ) PR PRV:

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1.výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx, Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Zemědělské vzdělávání 

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY 

 

 1.výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Zemědělské podniky 

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY 

 

Dokumenty k fichi Zemědělské produkty 

 


 

INFRASTRUKTURA V LESÍCH 

 

Dokumenty k fichi Lesnická infrastruktura 

 


 

NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ 

 

 1.výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Nezemědělské podnikání

 


 

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

 

Dokumenty k fichi Neproduktivní investice v lesích 

 


 

TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 1.výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Technika pro lesní hospodářství 

 


 

KRÁTKÉ ŘETĚZCE 

 

Dokumenty k fichi Krátké řetězce 

 


 

SPOLUPRÁCE MAS V RÁMCI INICIATIVY LEADER - fiche pouze pro MAS