icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Integrovaný regionální operační program

  

ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ (PR IROP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím IROP investiční priority 9d prioritní osy 4: Provádění investic v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a jejího specifického cíle 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Všechny aktivity musí být zároveň v souladu se specifickými cíli, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.

 

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI !
 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: dle výzvy

- míra dotace: 95%

- uznatelné náklady: 250 tisíc - 1,5 milión Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: max. 24 měsíců                                             

Obecné dokumenty !rozklikni!

 

KROK 2. Vyberu jedno ze 7 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Ekologická a bezpečná doprava, Řešení krizových situací, Sociální služby a komunity - investice, Sociální podnikání - investice, Výchova a vzdělávání - investice, Kulturní dědictví, Územní rozvoj

 Leták PR IROP.pdf IROP - Interní postupy Sdruzení SPLAV.pdf

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS - kontaktní osoba: Mgr. Martina Kubišová, martina@sdruzenisplav.cz, +420 728 098 091

- školení pro žadatele připravujeme - cca červenec 2017

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o dotaci z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplnit uživatelské jméno a heslo - záložka Žadatel - záložka Nová žádost - výběr OP: 06 - Integrovaný regionální operační program - výběr výzvy, klikněte na "individuální projekt" pod výzvou:

říjen 2017

IROP - (06_16_038) - 53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

IROP - (06_16_072) - 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

IROP - (06_16_075) - 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

IROP - (06_16_076) - 69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

- obrazovka "Výběr podvýzvy" - vyberte Sdružení SPLAV

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 

 
OPATŘENÍ  PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP:
 

 

EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA Bude vyhlášeno v 10/2017!

 

 1. výzva.pdf  Pozor - dokument ještě podléhá schvalování a může vykázat změny.

 

Dokumenty k opatření Ekologická a bezpečná doprava 

 


 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Bude vyhlášeno v 10/2017!

 

 1. výzva.pdf  Pozor - dokument ještě podléhá schvalování a může vykázat změny.

 

Dokumenty k opatření Řešení krizových situací 

 


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY - INVESTICE Bude vyhlášeno v 10/2017!

 

 1. výzva.pdf  Pozor - dokument ještě podléhá schvalování a může vykázat změny.

 

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice 

 


 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE Bude vyhlášeno v 10/2017!

 

 1. výzva.pdf  Pozor - dokument ještě podléhá schvalování a může vykázat změny.

 

Dokumenty k opatření Výchova a vzdělávání - investice 

 


 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INVESTICE Výzvu připravujeme na začátek 2018!

 


 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ Výzvu připravujeme na začátek 2018!

 


 

ÚZEMNÍ ROZVOJ Výzvu připravujeme na začátek 2018!