icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Archiv aktualit

19.02.2018
VÝZVY OPZ
26. 2. budou vyhlášeny dvě výzvy OPZ - Prorodinná opatření a Zaměstnanost. Příjem Žádostí bude do 30. 3. Školení pro žadatele proběhne ve středu 28. 2. od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV. Prosíme potenciální žadatele, aby nás se svými záměry kontaktovali (Kateřina Holmová: katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889, Kristina Garrido: kristina@sdruzenisplav.cz, +420 603 383 527. Rádi pomůžeme s přípravou projektů. Děkujeme za spolupráci!
13.02.2018
PR IROP - ŽÁDOSTI 1. KOLA VÝZEV
Žádosti přijaté v rámci 1. kola výzev IROP prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a věcným hodnocením. Zasedání Programového výboru k výběru žádostí k podpoře proběhne dne 28. 2. 2018. Zápis z jednání Výběrové komise s bodovým ohodnocením projektů:
29.01.2018
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Zveme členy a příznivce MAS Sdružení SPLAV na zasedání Valné hromady, které se bude konat dne 22.2.2018 od 15:00 v Brocné u Skuhrova nad Bělou. Na programu Valné hromady jsou volby do orgánů MAS a dále informace k výzvám SCLLD vyhlašovaným v roce 2018. Zájemce zveme také na prohlídku areálu Farmy Brocná, která se bude konat před zasedáním Valné hromady od 14:00. Těšíme se na vás!
29.01.2018
ORIGINÁLNÍ PRODUKT ORLICKÝCH HOR
MAS POHODA venkova,z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o značku ORLICKÉ HORY - originální produkt. Žádosti o udělení značky jsou přijímány do 28.2.2018. Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.regionalni-znacky.cz/orlicke-hory/.
10.01.2018
PR PRV - VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY
Sdružení SPLAV, z.s. aktuálně připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do opatření Programového rámce PRV. Celková předpokládaná alokace je 9 135 000 Kč. Žádosti o dotaci bude možno předkládat v rámci těchto fichí: F9 Zemědělské podniky – alokace 4 037 000 Kč, F10 Zemědělské produkty – alokace 2 000 000 Kč, F11 Infrastruktura v lesích – alokace 550 000 Kč, F12 Nezemědělské podnikání – alokace 973 000 Kč, F13 Neproduktivní investice v lesích – alokace 1 450 000 Kč, F15 Krátké řetězce – alokace 125 000 Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je přelom ledna a února 2018. Záměry je po telefonické domluvě kdykoliv možné konzultovat v naší kanceláři v Rychnově nad Kněžnou.
09.01.2018
PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ (ŠABLONY II.)
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu ´Šablony II.´ bude pravděpodobně vyhlášena v únoru 2018. Předběžné podmínky: délka trvání projektu max. 2 roky, žadatelé nově i DDM, ZUŠ, školní družiny, školní kluby a speciální školy. Navýšení možné finanční podpory: MŠ, ZŠ - 300 000 Kč + 2 500 Kč na každého žáka; ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ - 100 000 Kč + 1 800 Kč na žáka. Výběr možných šablon bude obdobný. Více:
09.12.2017
UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ - PR IROP ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
Dne 8.12. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o dotaci podávaných v rámci výzvy Sdružení SPLAV - IROP-řešení krizových situací I. Celkem byly přijaty 2 žádosti. Podané žádosti budou posuzovány při kontrole formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení. Žadatelé budou o výsledcích jednotlivých hodnocení průběžně informováni. Ukončení hodnocení a výběru žádostí orgány MAS předpokládáme ne konci ledna 2018. Po ukončení výběru budou žádosti předány na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové k závěrečnému ověření způsobilosti. Všem žadatelům děkujeme a přejeme hodně úspěchů při hodnocení žádosti a realizaci záměrů!
30.11.2017
UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ - PR IROP
Dne 30.11. v 12:00 byl ukončen příjem žádostí o dotaci podávaných v rámci výzev Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava I., Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I. a Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice I. Celkem bylo přijato 8 žádostí. Podané žádosti budou posuzovány při kontrole formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení. Žadatelé budou o výsledcích jednotlivých hodnocení průběžně informováni. Ukončení hodnocení a výběru žádostí orgány MAS předpokládáme ne konci ledna 2018. Po ukončení výběru budou žádosti předány na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové k závěrečnému ověření způsobilosti. Všem žadatelům děkujeme a přejeme hodně úspěchů při hodnocení žádosti a realizaci záměrů! Seznam přijatých projektů: