icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Aktuální výzvy

  

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  

- vyhlášení: 26. 2. 2018

- příjem žádostí: 26. 2. - 30. 3. 2018, 12:00 

- opatření: Prorodinná opatřeníZaměstnanost   

- alokace: Prorodinná opatření 1 800 000 Kč, Zaměstnanost 3 340 000 Kč

- Prorodinná opatření:   Výzva - Prorodinná opatřeni II.pdf Příloha č.1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf Příloha č.2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

- Zaměstnanost:  Výzva - Zamestnanost I.pdf Příloha č.1 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf,  Příloha č.2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

- školení pro žadatele: 28. 2. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf

 

POZOR: Postup pro založení žádosti o dotaci z MAS Sdružení SPLAV je podrobně popsán zde - KROK 5. Žádost je možné založit nejdříve 26. 2. 2018.

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristina Garrido, Ing.arch. Kateřina Holmová

 

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Rozvoj venkovských obcí

 

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  Výzvy uzavřeny!

 

více na: http://www.sdruzenisplav.cz/irop

- vyhlášení: 23.10.2017, 8.00 hod (1, 2); 1.11.2017, 8.00 hod; 6.12.2017, 8.00 hod;

- příjem žádostí: do 30.11.2017, 12.00 hod (1, 2, 3); do 8.12.2017, 12.00 hod (4)

- alokace:  10 miliónů Kč

- opatření: Ekologická a bezpečná dopravaVýchova a vzdělávání - investiceŘešení krizových situací, Sociální služby a komunity - investice

- výzvy:  1. Výzva Ekologická a bezpečná doprava.pdf 2 Výzva Výchova a vzdělávání-investice.pdf 3. Výzva Sociální služby a komunity-investice.pdf 4. Výzva Krizové situace.pdf

 

- školení pro žadatele: 10.10.2017, 9.00 hod, místnost 200 v Městském úřadě Rychnova nad Kněžnou

- podrobný program: IROP Pozvánka na školení 10.10.2017.doc

- prezentace ze školení:  IROP Prezentace 10.10.2017.pptx

 

- seznam přijatých žádostí: Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Kubišová (opatření 5), tel. 728 098 091 , Ing.arch. Kateřina Holmová (opatření 1, 2, 3), tel. 732 578 889

 

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Zaměstnanost

 

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)  Výzvy uzavřeny!

- vyhlášení: 18. 4. 2017

- příjem žádostí: 18. 4. - 14. 7. 12:00 

- opatření: Prorodinná opatřeníSociální služby a komunity  

- alokace: 4,8 miliónů Kč

- výzvy:  Výzva - Prorodinná opatření.pdf Výzva - Sociální služby a komunity - neinvestice.pdf

- školení pro žadatele: 20. 4. 2017, 10:00, kancelář Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou 

 Pozvánka na školení 20. 4. 2017.doc školení pro žadatele - prezentace OPZ.pdf

seznam přijatých žádostí:

 

POZOR: Postup pro založení žádosti o dotaci z MAS Sdružení SPLAV je podrobně popsán zde - KROK 5.

 

Kontaktní osoba: Ing.arch. Kateřina Holmová

 

 

 


 

Vyhlášeny výzvy do programového rámce Programu rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (PRV) Výzva uzavřena!

- vyhlášení: 2. 5. 2017

- příjem žádostí: 9. 5. - 31. 5. 12:00

- fiche: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství

- alokace: 10,5 miliónů Kč

výzvy: 1.výzva.pdf, Schválení výzvy - SZIF.pdf Časový harmonogram výzvy.docx

- školení pro žadatele: 26. 4. 2017, 9:00, zasedací místnost Agentury pro zemědělství a venkov v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou,  školení pro žadatele - prezentace PRV.pdf

- seznam přijatých žádostí: Přijaté Žádosti o dotaci.pdf

 

Kontaktní osoba: Renata Horáková