icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Aktuality

  

 

Zima 2017/2018

  • vyhlášení Šablon pro DDM a ZUŠ
  • vyhlášení Šablon pro MŠ, ZŠ II.

 

Projekty zjednodušeného vykazování pro SŠ a VOŠ

Podávání žádostí je možné 20.12.2016 - 30.9.2017 do 14:00.

Více info je na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

 

Projekty zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ = Šablony

Bylo možné podat žádost v Šablonách do konce června 2017 přes systém ISKP2014+, projekt může trvat max. 2 roky. Škola využije minimálně 1 povinnou šablonu a vybere si další šablony dle potřeby a zaměření školy.

Výše podpory na 1 žádost           Minimální: 200 000 Kč/1 subjekt        Maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)

 

Nejčastější výběr šablon:

  • Školní asistent MŠ, ZŠ
  • Chůva
  • Sdílení zkušeností MŠ, ZŠ

 

Aktuální stav čerpání šablon na území ORP RK k 5.6.2017:  34 škol + ZŠ Kolowratská

26 škol                  projekt v realizaci, žádosti podané přes MAS Sdružení SPLAV (11x), žádosti podané přes vlastní management

                                   nebo externí spolupráci (15x)

8 škol                    bez přihlášeného projektu

1 škola                  není možné dosáhnout z důvodu povinné šablony ZŠ a MŠ Orlické Záhoří (limity nezohledňují některé malé školy

                                   s malým počtem žáků)

 

Přihlášené školy vyčerpají:         13,7 mil. Kč

Průměr na školu:                      526 tis. Kč

 

 

Šablony podané přes MAS Sdružení SPLAV: